23 / 9 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ειδικότητα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων" ασχολείται κυρίως με την παραγωγή και τον βασικό ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων. Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα των πρώτων υλών, των υλικών συσκευασίας και των έτοιμων προϊόντων.
Παρακολουθεί και επεμβαίνει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, στην επεξεργασία, συντήρηση και μεταποίηση των τροφίμων και εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση, τον χειρισμό και τη διακίνησή τους. Εργάζεται σε όλα τα τμήματα παραγωγής τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης. Εκτός του τμήματος παραγωγής, εργάζεται στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, της εμπορίας και της διακίνησης. Εκτελεί εργασίες σχετικές με την επεξεργασία και τον χειρισμό έτοιμων και ημιέτοιμων τροφίμων και τέλος οργανώνει και διαχειρίζεται μονάδες μικρής αγροτικής βιοτεχνίας.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 • Μεταποίηση φυτικών προϊόντων
 • Μεταποίηση ζωικών προϊόντων
 • Τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση
 • Ποιότητα - ποιοτικός έλεγχος
 • Συσκευασία τροφίμων
 • Σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών (ιδιωτικές ή συνεταιριστικές) όπως γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, ελαιουργεία, οινοποιεία, κονσερβοποιεία κ.λπ.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων φυτικής ή ζωικής προέλευσης
 • Εταιρείες προετοιμασίας και διακίνησης ετοίμων φαγητών (catering, ξενοδοχειακές μονάδες κ.λπ.)
 • Εταιρείες που παράγουν και διακινούν βοηθητικές ύλες και τεχνολογικό εξοπλισμό βιομηχανιών τροφίμων.
 • Δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο των τροφίμων.

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr