5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ειδικότητα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (MARKETING) ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας "Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας (Μarketing) Γεωργικών Προϊόντων" είναι ικανός να πραγματοποιεί βασικές εργασίες σε όλο το φάσμα της παραγωγής και επεξεργασίας των τροφίμων, από την παραγωγή των φυτικών και ζωικών προϊόντων μέχρι τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη διακίνηση των τροφίμων. Απαραίτητο στοιχείο της εργασίας του είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Επίσης εκτελεί βασικές εργασίες στο εμπορικό τμήμα - τμήμα marketing μιας επιχείρησης γεωργικών προϊόντων.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:

 • Παραγωγή και χειρισμός γεωργικών προϊόντων
 • Αρχές επεξεργασίας τροφίμων
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός γεωργικών βιομηχανιών
 • Εμπορία (marketing) γεωργικών προϊόντων
 • Γεωργική οικονομία και πολιτική
 • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Βιομηχανίες τροφίμων όπως βιομηχανίες κρέατος, γαλακτοβιομηχανίες κ.λπ.
 • Βιοτεχνίες (ιδιωτικές ή συνεταιριστικές) όπως τυροκομεία, οινοποιεία, ελαιουργεία κ.λπ.
 • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων
 • Γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • Οργανισμούς του Υπουργείου Γεωργίας κ.ά.

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr