5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ον/πώνυμο: Βούτσινος Γεώργιος
Θέση: Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Δ/νση εργασίας: Μεσογείων 400 & Αιγαίου Πελάγους 1-3, 15341 Αγ. Παρασκευή
Τηλ: +302106003230
Fax: +302106003230 E-mail:
gvouts@pi-schools.gr

2) ΣΠΟΥΔΕΣ
Διδάκτωρ των Γεωπονικών Επιστημών - Υδροβιολόγος.
Πτυχιούχος Γεωπόνος - Γεωργοοικονομολόγος.
Μετεκπαίδευση στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής και στη διοίκηση της εκπαίδευσης (Curriculum Planning, Administration in Secondary Schools and Further Education Institutions).

3) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά

4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση για 14 χρόνια. Σειρά εισηγήσεων σε ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ, ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο κ.λπ.

5) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α) Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) - υπεύθυνος για την ίδρυση των πρώτων στην Ελλάδα Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Σύμβουλος των Υπουργών Παιδείας Β. Κοντογιαννόπουλου, Κ. Δεσποτόπουλου και Γ. Σουφλιά.

Β) Διαθέτει μακρά ειδίκευση στο σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, στην πολιτική ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων, στη διοίκηση της εκπαίδευσης, στη διδασκαλία και στην έρευνα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
- Στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση με την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) και τη δημιουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
- Στην ίδρυση και διοίκηση Οργανισμών και στη διοίκηση μεγάλων τομέων στο χώρο της εκπαίδευσης.
- Στην εκπροσώπηση της χώρας στα διεθνή, σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση, ανώτατα όργανα.
- Στην εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων.

Γ) Διετέλεσε, μεταξύ άλλων:
- Εθνικός Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Γενικών Διευθυντών Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ε.Ε.
- Εθνικός Εκπρόσωπος στη Συμβουλευτική Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης της Ε.Ε.
- Εθνικός Συντονιστής του Δικτύου CODIESSEE (Cooperation in Research and Development for Educational Innovation in South and South-East Europe) της UNESCO.
- Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) σε θέματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών για την Επαγγελματική Κατάρτιση.
- Εθνικός Συντονιστής του Δικτύου CORDEE (Cooperation for the Renewal and Development of Education in Europe) της UNESCO.
- Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας στη Διυπουργική Συντονιστική Επιτροπή για την Προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του 1994.

Δ) Συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος σειράς διακρατικών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετητικών ομάδων σε θέματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού, ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων. Μέλος πολλών άλλων ερευνητικών ομάδων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Ε) Αξιολογητής προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΤ) Ειδικός εμπειρογνώμων της Ε.Ε. για τη μεταρρύθμιση συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πρώην ανατολικών χωρών

Ζ) Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της EUROPEA ΕΛΛΑΣ (Παιδαγωγική και Επιστημονική Ένωση για την Γεωπονική εκπαίδευση).

Η) Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται: 1. Βιβλία όπως «Πολιτική Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων», «Διαχείριση Φυσικών Πόρων», «Τεχνολογία και Ανάπτυξη», «Τεχνολογία (πειραματισμός και έρευνα)», «Τεχνολογία Α΄ τάξης Γυμνασίου», «Τεχνολογία Β΄ τάξης Γυμνασίου» 2. Επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.

Θ) Εισηγητής σε πολλά ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr