5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Γαρδίκα Αιμιλία
Θέση: Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Δ/νση εργασίας: Μεσογείων 400 & Αιγαίου Πελάγους 1-3, 15341 Αγ. Παρασκευή
Τηλ: +302106082430
Fax: +302106003230 E-mail: gvouts@pi-schools.gr

2) ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχιούχος Γεωπόνος - ειδικότητας Γεωργικών Βιομηχανιών του Γ.Π.Α.
Πτυχιούχος M.Sc στην Τεχνολογία Τροφίμων στο Reading University -Department of Food Science and Technology (U.K.).
Πτυχιούχος Παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ

3) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά

4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για 8 χρόνια. Εκπαιδεύτρια σε ΙΕΚ στον τομέα Διαιτητικής (ΟΕΕΚ)

5) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α) Εργάστηκε στο Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ( στο Πρόγραμμα Βελτίωσης Ποιότητας Γάλακτος και στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς) για σειρά ετών.
Εργάστηκε επίσης στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος, ως επόπτης Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και νήσων καθώς και στο Υπουργείο Γεωργίας ως επόπτης δακοκτονίας και ως εκτιμήτρια στον Ο.Γ.Α.

Β) Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμμετείχε στη συντονιστική ομάδα για την εκπόνηση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
Για τον συγκεκριμένο τομέα διετέλεσε συντονίστρια ομάδων συγγραφής και κρίσης για τα βιβλία «Μεταποίηση φυτικών προϊόντων» «Τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση» «Συσκευασία τροφίμων» «Αρχές επεξεργασίας τροφίμων» και «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» ,κριτής στην ομάδα κρίσης για το βιβλίο «Ιδιοπαραγόμενα γεωργικά προϊόντα»
Είναι κριτής - αξιολογητής των υπό συγγραφή βιβλίων «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων 1», «Σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις » και «Μελισσοκομία-Σηροτροφία».

Γ) Συμμετείχε
-στην ελληνική ομάδα εργασίας των παρακάτω πιλοτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LEONARDO DA VINCI:
1. «Εκπαίδευση εκπαιδευτών για την εφαρμογή κοινού προγράμματος σπουδών στο γεωργικό τομέα στις χώρες της Ε.Ε.» (GEOAGR 2), (3 έτη).
2. «Αρχική κατάρτιση στον Αγροτουρισμό- Ανάπτυξη ενός διακρατικού και ευέλικτου μοντέλου» - (VIAGROTOUR), (3 έτη, σε εξέλιξη).
- στην επιτροπή για την εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των σχολικών εργαστηρίων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του ΥΠΕΠΘ
- σε ομάδες εκπόνησης μελετών του Υπ.Γεωργίας για τα προγράμματα σπουδών και τη βελτίωση εργαστηριακού εξοπλισμού του Οργανισμού ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
- στο έργο: Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης) με το πρόγραμμα Hellagrit για την υποστήριξη του μαθήματος «Τεχνολογία Α' Λυκείου».

Δ) Διετέλεσε αξιολογήτρια στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ υποψήφιων καθηγητών αποφοίτων κλάδων ΠΕ 14 και 18 (για τα έτη 2001 και 2003).

Ε) Είναι μέλος του ΔΣ του οργανισμού EUROPEA ΕΛΛΑΣ (Παιδαγωγική και Επιστημονική ένωση για τη Γεωπονική εκπαίδευση).

ΣΤ) Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται διάφορες έρευνες, μελέτες και δημοσιεύσεις σχετικές με την ποιότητα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων μεταξύ των οποίων οι ελληνικές προτάσεις για την Προστασία Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) των Ελληνικών Παραδοσιακών Τυριών, η πρόταση για τον Κανονισμό Ελέγχου ποιότητας γάλακτος στη χώρα μας κλπ
Συμμετείχε ως μέλος στη συγγραφική ομάδα του βιβλίου «Αρχές επεξεργασίας τροφίμων» των ΤΕΕ.

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr