5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Γιάννου Γεωργία
Θέση: Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Δ/νση εργασίας: Μεσογείων 400 & Αιγαίου Πελάγους 1-3, 15341 Αγ. Παρασκευή
Τηλ: +302106082430
Fax: +302106003230 E-mail: gvouts@pi-schools.gr

2) ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχιούχος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κλάδου Φυτοτεχνίας
Πτυχιούχος Παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ

3) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά

4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και στην Γενική Εκπαίδευση για 14 χρόνια. Εισηγήτρια σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης όπως «Ανθοκομία» του Δήμου Λαυρίου, «Σύγχρονες θερμoκηπιακές εκμεταλλεύσεις ανθέων» της Ν.Α. Αν. Αττικής, «Ανθοκομία - Κηποτεχνία» του Δήμου Αχαρνών.

5) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α) Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος στην Αγγλική εταιρεία Rentokil (Hellas) ltd, για την εφαρμογή χημικών και εντομοκτόνων.

Β) Συμμετείχε ως υπεύθυνη στα εκπαιδευτικά προγράμματα «Young people and the Environment in today's Europe" (Πρόγραμμα Σωκράτης-Comenius) και «Το ρέμα Πύρνας» (Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

Γ) Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμμετείχε στη συντονιστική ομάδα για την εκπόνηση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
Για τον ίδιο τομέα διετέλεσε συντονίστρια ομάδων συγγραφής και κρίσης για τα βιβλία «Φυτά Κηποτεχνίας» και «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού υπαίθρου» και κριτής στην ομάδα κρίσης για το βιβλίο «Εισαγωγή στους Η/Υ»
Συμμετέχει ως κριτής - αξιολογητής των υπό συγγραφή βιβλίων «Εκτροφή Αγροτικών Ζώων 2», «Διατροφή Αγροτικών Ζώων» και «Υδατοκαλλιέργειες».

Δ) Συμμετείχε
- στην ομάδα εργασίας των παρακάτω πιλοτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LEONARDO DA VINCI:
1. «Ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος σπουδών στο Γεωργικό Τομέα στις χώρες της Ε.Ε.» (GEOAGR 1), (2 έτη).
2. «Εφαρμογή του κοινού προγράμματος σπουδών στο Γεωργικό Τομέα στις χώρες της Ε.Ε.» - (GEOAGR 1-R), (1 έτος).
3. «Εκπαίδευση εκπαιδευτών για την εφαρμογή κοινού προγράμματος σπουδών στο γεωργικό τομέα στις χώρες της Ε.Ε.» (GEOAGR 2), (3 έτη).
4. «Αρχική κατάρτιση στον Αγροτουρισμό- Ανάπτυξη ενός διακρατικού και ευέλικτου μοντέλου» - (VIAGROTOUR), (3 έτη, σε εξέλιξη).
- στην επιτροπή για την εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των σχολικών εργαστηρίων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
- σε ομάδες εκπόνησης μελετών του Υπ.Γεωργίας για τα προγράμματα σπουδών και τη βελτίωση εργαστηριακού εξοπλισμού του Οργανισμού ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
- καθώς και στα έργα:
1. Σ.Ε.Π.Π.Ε. (Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης) με το πρόγραμμα Hellagrit για την υποστήριξη του μαθήματος «Τεχνολογία Α' Λυκείου».
2. ΛΑΕΡΤΗΣ για την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή λογισμικών σε ΤΕΕ του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

E) Είναι μέλος του ΔΣ του οργανισμού EUROPEA ΕΛΛΑΣ (Παιδαγωγική και Επιστημονική ένωση για τη Γεωπονική εκπαίδευση).

ΣΤ) Συμμετείχε ως μέλος στη συγγραφική ομάδα του βιβλίου «Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή».

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr