5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Καβαλάρη Παναγιώτα
Θέση: Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Π.Ι.
Δ/νση εργασίας: Μεσογείων 400 & Αιγαίου Πελάγους 1-3, 15341 Αγ. Παρασκευή
Τηλ: +302106003230
Fax: +302106003230 E-mail: giola@pi-schools.gr

2) ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης
Συνεχίζει τις σπουδές της στο πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

3) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά

4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Μόνιμος εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 1991
.
5) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α) Εργάστηκε για τρία χρόνια με απόσπαση στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και απέκτησε εμπειρία σε διοικητικά θέματα, θέματα οργάνωσης γραφείου και γραμματειακής υποστήριξης. Επίσης συμμετείχε σε ομάδες εργασίας για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πακέτων για τους σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. και στην ομάδα εργασίας για τα αναγνωρισμένα επαγγέλματα (ΟΕΕΚ,1992).

Β) Κατά τη διάρκεια της απόσπασής της στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Συμμετείχε στα πιλοτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LEONARDO DA VINCI:
1. «Ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος σπουδών στο Γεωργικό Τομέα στις χώρες της Ε.Ε.» (GEOAGR 1), (2 έτη).
2. Εφαρμογή του κοινού προγράμματος σπουδών στο Γεωργικό Τομέα στις χώρες της Ε.Ε.» - (GEOAGR 1-R), (1 έτος).
3. Εκπαίδευση εκπαιδευτών για την εφαρμογή κοινού προγράμματος σπουδών στο γεωργικό τομέα στις χώρες της Ε.Ε.» (GEOAGR 2), (3 έτη).
4. «Αρχική κατάρτιση στον Αγροτουρισμό- Ανάπτυξη ενός διακρατικού και ευέλικτου μοντέλου» - (VIAGROTOUR), (3 έτη, σε εξέλιξη).

Γ) Συμμετείχε
- στη Συντονιστική Ομάδα του Τομέα Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος και στη Συντονιστική Ομάδα του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των ΤΕΕ.
- στην Επιτελική Συντονιστική Ομάδα του Έργου ΤΕΕ (σε εξέλιξη)
Επίσης ασχολήθηκε με την ηλεκτρονική επεξεργασία βιβλίων ΤΕΕ και το συντονισμό έκδοσης βιβλίων ΤΕΕ ευθύνης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr