5 / 2 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Κόνδης Κωνσταντίνος
Θέση: Αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο Π.Ι.
Δ/νση εργασίας: Μεσογείων 400 & Αιγαίου Πελάγους 1-3, 15341 Αγ. Παρασκευή
Τηλ: +302106082430
Fax: +302106003230 E-mail: gvouts@pi-schools.gr

2) ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχιούχος της Γεωπονοδασολογικής Σχολής - τμήματος Γεωπονίας, του Α.Π.Θ.
Πτυχιούχος Παιδαγωγικών σπουδών της ΠΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ

3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση από το 1978. Διετέλεσε διευθυντής ΤΕΛ και από το 1994 υπηρετεί με απόσπαση στο ΠΙ. Το χρονικό διάστημα 1992-1994 εργάστηκε με απόσπαση στον ΟΕΕΚ στη Δ/νση Κατάρτισης και στο τμήμα Σπουδαστικών θεμάτων και Μέριμνας.
Επίσης συνεργάστηκε με το ΕΛΚΕΠΑ ως εισηγητής σε σεμινάρια κατάρτισης για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ως εισηγητής και υπεύθυνος συντονιστής σε σεμινάρια και το Υπ. Γεωργίας ως εκπαιδευτής σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης νέων αγροτών

4) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α) Στα ΤΕΛ διετέλεσε Διευθυντής, υπεύθυνος του Γεωτεχνικού τομέα και υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συμμετείχε στην οργάνωση των εργαστηρίων του τμήματος της φυτικής παραγωγής. Επίσης διετέλεσε μέλος διαφόρων επιτροπών, όπως επιτροπής εποπτείας βαθμολόγησης στις κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων ΤΕΣ στα ΤΕΛ, επιτροπής διενέργειας γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα ιδιωτικά ΤΕΛ και επιτροπής αναβαθμολόγησης Γραπτών Εξετάσεων. Ασχολήθηκε με τη σύνταξη ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων κατάρτισης ειδικοτήτων του Γεωτεχνικού τομέα.

Β) Κατά την απόσπασή του στον ΟΕΕΚ συμμετείχε ως: μέλος και συντονιστής ομάδων εργασίας και επιτροπών για διάφορα θέματα Γεωτεχνικού τομέα, όπως την αναμόρφωση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, τον προσδιορισμό των εργαστηρίων και του εργαστηριακού εξοπλισμού., την κατάρτιση εξεταστικών προγραμμάτων, την αξιολόγηση επιστημονικών βιβλίων, την αξιολόγηση υποψήφιων για διορισμό στον ΟΕΕΚ, την έγκριση προγραμμάτων νέων ειδικοτήτων, τη μελέτη και αξιολόγηση του ΕΠΛ, τη σύνταξη κανονισμών κατάρτισης κλπ

Γ) Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμμετείχε στη συντονιστική ομάδα για την εκπόνηση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των ΤΕΕ του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος καθώς και σε προγράμματα Leonardo Da Vinci.
. Επίσης, διετέλεσε συντονιστής ομάδων συγγραφής και κρίσης για τα βιβλία «Δενδοκομία», «Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες» και «Ιδιοπαραγόμενα Γεωργικά Προϊόντα» για τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
Συμμετείχε ως κριτής στις ομάδες κρίσης για τα βιβλία: "Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή", "Φυτική Παραγωγή", "Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας" και "Αμπελουργία" του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.
Συμμετέχει ως κριτής - αξιολογητής στο υπό συγγραφή βιβλίο "Βιολογική Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων"

Δ) Συμμετείχε ως μέλος στη συγγραφική ομάδα του βιβλίου "Δενδροκομία".

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr