ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Τ.Ε.Ε.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002 - 2003

Υπεύθυνος Έρευνας : Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος  Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι.

Συνεργάτες :

 Τσιλίκας Βάιος ΠΕ12 Ηλεκτρολόγος

 Τσιατούχας Αριστείδης ΠΕ19 Πληροφορικής

 Παπαγεωργοπούλου Βαλή ΠΕ5 Γαλλικής Φιλολογίας

 

 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην καταγραφή της άποψης των εκπαιδευτικών Τ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Κ. ειδικότητας ηλεκτρολόγου και ηλεκτρονικού και αφορά :

την αξιολόγηση 

  των αναλυτικών προγραμμάτων  

  των βιβλίων  

  του εργαστηριακού εξοπλισμού  

  του γνωστικού επιπέδου των εισερχομένων μαθητών στα Τ.Ε.Ε. από τα Γυμνάσια

την καταγραφή των αναγκών  

  επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών  

  υποστήριξης με πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό

 

 

   Σχεδίαση Υλοποίηση Ιστοσελίδας : Τσιατούχας Αριστείδης ΠΕ19