Εμπλουτισμένη Καταλογογράφηση 


Μια νέα και σημαντική δυνατότητα που  έχουν όσοι  κάνουν βιβλιογραφική αναζήτηση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης μας είναι να βλέπουν και τους πίνακες περιεχομένων επιλεγμένων βιβλίων. 

Μέχρι στιγμής, έχουν προστεθεί στις σημειώσεις
των βιβλιογραφικών εγγραφών οι πίνακες
περιεχομένων για πάνω από 1.000 βιβλία που
ανήκουν στην θεματική ενότητα εκπαίδευση.
Η δυνατότητα αυτή  καλύπτει κάθε νέο απόκτημα, που εισάγεται στον κατάλογο και ανήκει στη θεματική ενότητα εκπαίδευση, και σταδιακά επεκτείνεται, ώστε να καλύψουμε  και τα παλαιότερα βιβλία της
θεματικής αυτής ενότητας. 
Η καινοτομία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του
έργου «Απολλόδωρος II: Ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του   

 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Η εμπλουτισμένη καταλογογράφηση δίνει περισσότερες πληροφορίες για τα περιεχόμενα
των βιβλίων και επιτρέπει στον ερευνητή, και ιδιαίτερα στον απομακρυσμένο χρήστη, να
κρίνει πιο ουσιαστικά -- πέραν του τίτλου
και των γενικών θεματικών επικεφαλίδων -- αν το υλικό θα είναι κατάλληλο και χρήσιμο για το θέμα που τον ενδιαφέρει. 
Σημειώνουμε ότι είμαστε πρωτοπόροι στον ελληνικό χώρο στην εφαρμογή τέτοιας αναβαθμισμένης δυνατότητας.Νέο πληροφοριακό υλικό -- ηλεκτρονικό και έντυπο

Το
Κέντρο Υπηρεσιών Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης (ΚΥΕΠ), που βρίσκεται στον ημιώροφο της βιβλιοθήκης, έχει σκοπό να καταχωρίζει το διάφορο πληροφοριακό υλικό που λαμβάνουμε και να διευκολύνει την πρόσβαση των αναγνωστών σε αυτό. Το υλικό αυτό αφορά στην τρέχουσα πληροφορία
και μπορεί να αποτελείται από φυλλάδια, στατιστικά στοιχεία, ενημερωτικά δελτία, κ.ά από διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς
και οργανισμούς. Όλο και συχνότερα το υλικό αυτό κινείται σε ηλεκτρονική μορφή.
 

International Labor Office (ILO) και UNESCO
Η κατάσταση των εκπαιδευτικών ανά τον κόσμο

Λάβαμε την πρόσφατη έκδοση (2003) του  ILO και  της UNESCO με τίτλο Έκθεση της Κοινής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων  για την Εφαρμογή των Συστάσεων
σχετικών με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (CEART).

Η έκθεση επικεντρώνεται σε ορισμένες βασικές πτυχές της κατάστασης των εκπαιδευτικών ανά τον κόσμο σήμερα, παρουσιάζει περιληπτικά τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις
και αναφέρει τις σχετικές συστάσεις των εμπειρογνωμόνων.
Η έκθεση είναι διαθέσιμη και online στη διεύθυνση:
www.ilo.org/public/English/dialogue/sector/techmeet/ceart03
/ceartr.pdf
 

 

Λάβαμε επίσης και τις συνοδευτικές εκθέσεις:

UNESCO.
Adoption of a recommendation concerning the status of higher-education teaching personnel. 1997. Document 29C/12, 18 July 1997, 29th session of the General Conference, Paris.

UNESCO.
Recommendation concerning the status of teachers. Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers, 5 October 1996, Paris.
 

Επόμενη Σελίδα