2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗ

Μπαίνω στον ηλεκτρονικό κατάλογο και από το κάτω μέρος της οθόνης αναζήτησης επιλέγω τη ΣΑΡΩΣΗ (1) που λειτουργεί ως ευρετήριο.Στην οθόνη της σάρωσης που εμφανίζεται συμπληρώνω τον όρο "συναισθ" (δεν χρειάζεται ολόκληρη η λέξη).
Επίσης ως κριτήριο σάρωσης επιλέγω το ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ώστε
να βρεθεί ο όρος σε όποιο πεδίο των βιβλιογραφικών εγγραφών εμφανίζεται, στα θέματα, στους τίτλους, στους συγγραφείς κ.ο.κ.
Στη συνέχεια πατώντας το κουμπί ΣΑΡΩΣΗ ...


...εμφανίζεται ο αλφαβητικός κατάλογος / ευρετήριο.
Στο ευρετήριο αναφέρεται και αν ο όρος εμφανίζεται
στα θέματα ή σε τίτλο βιβλίου.

Από το ευρετήριο μπορώ να κάνω αυτόματη βιβλιογραφική αναζήτηση
με ένα απλό κλικ στην εγγραφή που με ενδιαφέρει.