3. ΚΑΝΩ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΜπαίνω στον ηλεκτρονικό κατάλογο και στην οθόνη αναζήτησης συμπληρώνω τον όρο που με ενδιαφέρει με αποκοπή (*) για να βρω όλες τις παραλλαγές του όρου, π.χ. συναισθ*
.
Επιλέγω να γίνει αναζήτηση ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ, ώστε να βρώ όλες τις περιπτώσεις που αναφέρεται ο όρος (σε τίτλο, σε θέμα κλπ.) και πατώ το κουμπί της ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ.

Από τις εγγραφές που εμφανίζονται επιλέγω κάποια που να είναι σχετική με το ειδικότερο θέμα που αναζητώ. Για παράδειγμα, το βιβλίο "συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και διδασκαλίας".

Ανοίγοντας αυτήν την εγγραφή με κλικ επάνω στον τίτλο...εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του βιβλίου.


Έτσι μπορώ να κάνω αυτόματη αναζήτηση :
(1)
της θεματικής ενότητας - κάνοντας κλικ στα θέματα (1) - για να βρώ όλα τα βιβλία που ανήκουν στην ίδια θεματική.
Όσον αφορά στα θέματα, καλό είναι να ανοίγονται δύο - τρείς εγγραφές για να εμφανιστούν περισσότερα θέματα που μπoρεί να είναι σχετικά
και

(2) του συγγραφέα/έων -
κάνοντας κλικ στο πεδίο συγγραφέας (2) - ώστε να εντοπίσω όλα τα έργα του ή των που ανήκουν στη συλλογή μας.

Για παράδειγμα , επιλέγοντας τους συγγραφείς (δηλ. πατώντας στο πεδίο (2) παραπάνω), εμφανίζονται δύο βιβλία των ιδίων που ανήκουν στη συλλογή της βιβλιοθήκης.

και τέλος,

4.ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΣΥΝΩΝΥΜΑ

Ενδεδειγμένη πρακτική στην αναζήτηση υλικού σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων είναι η χρήση συνωνύμων του βασικού όρου με βάση τα οποία μπορώ να επαναλαμβάνω τις παραπάνω στρατηγικές αναζήτησης για την ανεύρεση περισσότερου σχετικού υλικού.