3. Από την οθόνη που εμφανίζεται με τους εκδότες και τις βάσεις δεδομένων, το Π.Ι. έχει πρόσβαση στον Elsevier, στον MCB, στον Kluwer και στην OCLC FirstSearch. Η OCLC διαθέτει περισσότερες πηγές για τις θεωρητικές σπουδές και την εκπαίδευση. Ο εκδότης Kluwer, προς το παρόν, δεν λειτουργεί πλήρως για on line κείμενα αλλά μόνο για αναζήτηση περιλήψεων. Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχουμε επιλέξει τον εκδότη Elsevier.

Για να κάνουμε μία αναζήτηση

Για να δώσουμε τους όρους αναζήτησης επιλέγουμε Search από την αρχική οθόνη του εκδότη ή από τη γραμμή επιλογών (1) στο πάνω μέρος κάθε σελίδας. Εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης.
Μπορεί να γίνει συνδυασμός όρων, χρονικός περιορισμός και θεματικός προσδιορισμός. Στο παράδειγμα έχει γίνει συνδυασμός των όρων «educational» και «research» που υπάρχουν ως λέξεις κλειδιά (keywords) και έχει ζητηθεί να βρεθούν άρθρα από την θεματική κατηγορία «Social sciences» που έχουν δημοσιευθεί από το 1999 μέχρι σήμερα.
Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο
Search (2)στην οθόνη αναζήτησης για να αρχίσει η αναζήτηση των άρθρων.

Πώς ανοίγουμε και διαβάζουμε τα άρθρα

Εμφανίζεται η λίστα με τα άρθρα που βρέθηκαν. Αν χρειαζόμαστε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του άρθρου μπορούμε να διαβάσουμε την περίληψή του (abstract) κάνοντας κλικ επάνω στην επιλογή Summary plus.
Για να ανοίξουμε ολόκληρο το άρθρο που μας ενδιαφέρει κάνουμε κλικ πάνω στην επιλογή «
Article» ή αν ο υπολογιστής μας διαθέτει πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων PDF, πάνω στην επιλογή «Journal format-PDF». 
 

Ανοίγοντας το άρθρο μας δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να το διαβάσουμε απευθείας απ' το τερματικό μας αλλά και να το αποθηκεύσουμε σε δισκέτα ή να το εκτυπώσουμε πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο από την μπάρα που εμφανίζεται πάνω από το άρθρο.

Αποθήκευση

Σελ . 3