Τηλέφωνα :
2106080541
2106399990
Φαξ :
2106396341
2106396583
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο :
oloimero@pi-schools.gr