Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

3ο ΚΠΣ
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους
ΜΕΤΡΟ 1.2

Καταπολέμηση της Σχολικής Αποτυχίας και Διαρροής με Εναλλακτικές Μορφές Μάθησης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.2.3

Ολοήμερο Σχολείο
ΠΡΑΞΗ (ΚΩΔ. MIS 86938)

Πιλοτική εφαρμογή Προγραμμάτων σε 28 Πειραματικά Ολοήμερα Σχολεία

Pilot implementation of Programmes at the 28 Experimental All-day Schools

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

1.800.000 €
Το έργο χρηματοδοτείται κατά 25% από Εθνικούς Πόρους και κατά 75% από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

01-09-2003 έως 31-08-2005
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Αδάμ Κ. Αγγελής, Πάρεδρος Πληροφορικής του Π.Ι.
ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Γεώργιος Οικονόμου, Μόνιμος Πάρεδρος του Π.Ι.
Αναστασία Παμουκτσόγλου, Πάρεδρος του Π.Ι.
Ανδρέας Τριανταφύλλου, Εκπαιδευτικός
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :

Ειρήνη Βιδάκη, Εκπαιδευτικός
Παναγιώτα Δημοπούλου, Εκπαιδευτικός
Γεωργία Μασταγκάκη, Εκπαιδευτικός
Βασίλης Σαραντόπουλος, Εκπαιδευτικός
Βάσω Ξιφαρά, Λογίστρια