ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φιλοσοφικά κείμενα
Γ' Γυμνασίου
 

Υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα «Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων», Γ΄ Γυμνασίου

Εγκατάσταση - εκτέλεση λογισμικού

Το λογισμικό βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή στο αρχείο filosofika_keimena_c.zip (147,5ΜΒ).
Το αρχείο υπάρχει στους μαθητικούς υπολογιστές (netbooks).

Για την εγκατάσταση της εφαρμογής θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο του Η/Υ, (π.χ. c:\filosofia) όπου θα αποσυμπιέσετε (unzip) το αρχείο του λογισμικού.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται από το αρχείο: main.htm που βρίσκεται στον αρχικό κατάλογο της εφαρμογής.

Η εκτέλεση της εφαρμογής απαιτεί:
1. να είναι εγκατεστημένος ένας φυλλομετρητής διαδικτύου (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, κ.α.)
2. να είναι εγκατεστημένο το βοηθητικό πρόγραμμα (plugin) Shockwave.
    Η εγκατάσταση γίνεται με την εκτέλεση (διπλό κλικ) του αρχείου Shockwave_Installer_Full.exe,
    που βρίσκεται στον υποφάκελο:  plugins/shockwave/ των αρχχείων της εφαρμογής,
    ή από το διαδύκτιο στη διεύθυνση: http://get.adobe.com/shockwave/
3. να είναι εγκατεστημένες η γραμματοσειρές deltdr__.ttf και UB64TUN.TTF.
    Τα αρχεία βρίσκονται στον υποφάκελο: plugins/fonts και η εγκατάσταση γίνεται με δεξί κλικ στο όνομα
    του αρχείου και επιλογή εγκατάσταση.

 
Συνοδευτικά εγχειρίδια

Οδηγός Χρήσης Λογισμικού (4 ΜB)