ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Βιολογία α' - γ' γυμνασίου
 

Υποστηρικτικό λογισμικό για το μάθημα της Βιολογίας στην Α' και Γ' Γυμνασίου

Εγκατάσταση - εκτέλεση λογισμικού

Το λογισμικό βρίσκεται σε συμπιεσμένη μορφή στο αρχείο viologia.zip (114,5ΜΒ).
Το αρχείο υπάρχει στους μαθητικούς υπολογιστές (netbooks).

Η εγκατάσταση του λογισμικού απαιτεί τη δημιουργία ενός φακέλου στο σκληρό δίσκο του Η/Υ (π.χ. c:\viologia) όπου πρέπει να αποσυμπιεσθεί το αρχείο του λογισμικού.

Η εκκίνηση της εφαρμογής γίνεται είτε από το αρχείο: , είτε από το αρχείο που βρίσκεται στο φάκελο g08-cd.

 
Συνοδευτικά εγχειρίδια

Οδηγός Χρήσης Λογισμικού (946 KB),
Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή (686 KB),
Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Εκπαιδευτικό (859 KB),
Παιδαγωγική Αξιοποίηση (480 KB)