Πώς γίνεται μια σύνθετη αναζήτηση;


Στο πεδίο (1)

επιλέγουμε τις παραμέτρους αναζήτησης στις οποίες θέλουμε να ψάξουμε για αναφορές, δηλαδή, αν θέλουμε να ψάξουμε στους τίτλους των άρθρων, στα θέματα,στους συγγραφείς, στο χρόνο έκδοσης κ.ά. ή σε όλα τα πεδία ταυτόχρονα επιλέγοντας το «Οπουδήποτε» (1), όπως στο παράδειγμα.

 


Στο πεδίο (2)   συμπληρώνουμε τους όρους που αναζητουμε (π.χ. ειδική αγωγή και διδασκαλία).

Σημειώνεται ότι με την αποκοπή, δηλαδή, τη χρήση αστερίσκου * σε αντικατάσταση μιας συλλαβής ή γράμματος/ των του όρου, θα γίνει αναζήτηση όλων των μορφών της λέξης που αντιστοιχούν στο αστερίσκο.
Π.χ. συμπληρώνοντας διδασκαλι* στο πεδίο 2, θα γίνει αναζήτηση για διδασκαλία, διδασκαλικός, διδασκαλίες κ.ο.κ.

Στο πεδίο (3) επιλέγουμε τον τρόπο συνδυασμού δύο έως τριών όρων για σύνθετη αναζήτηση επιλέγοντας ανάμεσα στο AND (ΚΑΙ), στο NOT (ΟΧΙ) ή στο OR (ή).

Στο παράδειγμά μας χρησιμοποιήθηκαν οι όροι «Ειδική Αγωγή» και
«Διδασκαλία»
(2) που συνδέθηκαν με το ΑΝD (3).

Πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση» από την οθόνη εμφανίζεται η λίστα
των αποτελεσμάτων.
Βλέπουμε ότι βρέθηκαν 20 άρθρα που αφορούν στη διδασκαλία στο πλαίσιο
της ειδικής αγωγής. Σημειώνεται ότι υπήρχαν 299 άρθρα συνολικά
που αφορούσαν γενικότερα στην ειδική αγωγή και μό
νο ένα υποσύνολο
αυτών (20) αναφέρεται ταυτόχρονα στα δύο θέματα.