"Ελάτε και επιλέξετε από όλη τη βιβλιοθήκη μου,/ Και έτσι  διασκεδάσετε τη στενοχώρια

Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών:
Νέα Υπηρεσία Αναζήτησης Ηλεκτρονικής Αρθρογραφίας

Η Βιβλιοθήκη του Π.Ι. Πρόσφατα έγινε μέλος της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΕΑΒ), γεγονός που δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης on-line πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αρχεία επιστημονικών περιοδικών .

Τι είναι  η ΚΕΑΒ / Heal-Link;   
      Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (HEAL-Link) είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από τα 32 Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Ακαδημία Αθηνών και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Πρόσφατα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα 18 Ε

ρευνητικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών προστέθηκαν στα μέλη της Κοινοπραξίας. Η δημιουργία του Δικτύου αποτελεί μέρος της Οριζόντιας Δράσης Βιβλιοθηκών του ΕΠΕΑΕΚ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
     Ανάμεσα στους στόχους του Δικτύου είναι και η από κοινού συνδρομή σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών. Στο πλαίσιο της ΚΕΑΒ συνάφθηκαν συμφωνίες με εκδότες που παρέχουν τη δυνατότητα παροχής on-line ηλεκτρονικής πρόσβασης σε περιεχόμενα, περιλήψεις και  πλήρους κειμένου άρθρα  επιστημονικών περιοδικών σε θεματικές κατηγορίες σχετικές με τις ερευνητικές και εκπαιδευτι

κές κατευθύνσεις και ανάγκες των ιδρυμάτων - μελών του Δικτύου.

Ποιος έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του HEAL-Link;
      Όλα τα μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παραπάνω ηλεκτρονικά περιοδικά του HEAL-Link μέσω του διαδικτύου από οποιονδήποτε υπολογιστή του Π.Ι., καθώς και οι χρήστες της βιβλιοθήκης από τα τερματικά της.Πώς μπαίνει κανείς στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του HEAL-Link;

1. Για να μπούμε στη βάση της Κοινοπραξίας πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://heal-l.physics.auth.gr/
από οποιοδήποτε τερματικό του Π.Ι, ή τη διεύθυνση της βιβλιοθήκης http://www.pi-schools.gr/library και επιλέγουμε το εικονίδιο του HEAL-Link  (από την αρχική σελίδα επιλέγουμε Greek).

2. Στη συνέχεια επιλέγουμε Υπηρεσίες του Heal-link από την κεντρική σελίδα του HEAL-Link.

2

Σελ . 2

Σελ . 3