23/6/2024     rss
ΕΡΕΥΝΕΣ
Αρχική Σελίδα > Έρευνες - Καινοτομίες - Προγράμματα > Έρευνες
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΕΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2003-2006.

Υπεύθυνη έρευνας: Χριστίνα Αργυροπούλου
Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Μέλη συγγραφικής ομάδας : Χριστίνα Αργυροπούλου
Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
Φώτης Καβουκόπουλος Δρ Γλωσσολογίας,
Αναστασία Πατούνα
φιλόλογος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Επιμέλεια, ενοποίηση και μορφωποίηση κειμένων: Αναστασία Πατούνα
φιλόλογος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 
   Η πανελλαδική, ευρείας κλίμακας ερευνητική προσπάθεια αποτελείται, ουσιαστικά, από τρεις επιμέρους έρευνες:
   1. Διερεύνηση των απόψεων των δασκάλων για την επάρκεια των μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού στη χρήση της μητρικής τους γλώσσας
   2. Διερεύνηση των απόψεων των φιλολόγων Γυμνασίου για την επάρκεια των μαθητών τους στη χρήση της Νεοελληνικής Γλώσσας στις τάξεις Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου
   3. Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου για την επάρκειά τους στη μητρική τους γλώσσα.
 
Το κείμενο της έρευνας
 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗς "ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ"

Υπεύθυνη έρευνας : Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση,
Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 

   Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από την εφαρμογή της  Αμοιβαίας Διδασκαλίας σε Δημοτικά Σχολεία. Κύρια επιδίωξη του μοντέλου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες αυτο-ρύθμισης της αναγνωστικής τους συμπεριφοράς κατά τη νοηματική προσπέλαση του γραπτού λόγου (reading comprehension), ώστε να επιτυγχάνουν την κατανόηση των πληροφοριών των κειμένων διαφόρων επιστημονικών κλάδων και τη μετατροπή τους σε γνώση. Κύρια διδακτική τεχνική είναι ο διάλογος μέσα σε ομάδες εργασίας. Σε κάθε ομάδα, αρχικά ο εκπαιδευτικός και στη συνέχεια ένας μαθητής συντονίζει και κατευθύνει το διάλογο μεταξύ των μελών. Ο διάλογος έχει ως στόχο τη διαπραγμάτευση του νοήματος του κειμένου και πραγματοποιείται με την εφαρμογή τεσσάρων στρατηγικών νοηματικής προσπέλασης από όλα τα μέλη της ομάδας, εκ περιτροπής, ως εξής: (1) με την υποβολή ερωτήσεων περιεχομένου, που αποσκοπούν στον εντοπισμό του νοήματος (generating questions), (2) με τη διατύπωση διευκρινιστικών ερωτήσεων (clarifying), που έχουν σκοπό να κάνουν δυσνόητες νοηματικές ενότητες κατανοητές, (3) με τη σύνθεση περίληψης του κειμένου (summarizing) και (4) με τη διατύπωση προβλέψεων (predicting) για τη νοηματική εξέλιξη του κειμένου. Κατά τη διαδικασία, κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει με τη σειρά του τον ρόλο του συντονιστή - εμψυχωτή. Από την πειραματική εφαρμογή της μεθόδου διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές κατέστησαν ικανοί να εντοπίζουν τις διατυπωμένες, αλλά και συν-υποδηλούμενες πληροφορίες και σε πολλές περιπτώσεις να συγκροτούν τις σημαντικότερες από αυτές σε πρωτότυπο, συνεκτικό περιληπτικό κείμενο.

 
Το κείμενο της έρευνας
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Επιστημονική Υπεύθυνη -Συντονίστρια: Χριστίνα Αργυροπούλου, Επίτιμη Σύμβουλος του Π.Ι.
Ερευνητική -Συγγραφική ομάδα: Χριστίνα Αργυροπούλου,
Αναστασία Πατούνα,
Ευαγγελία Βαρέση
 

   Η έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις των φιλολόγων και των μαθητών/τριών του Γυμνασίου όσον αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην πρώτη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Συνολικά ιδωμένα, τα ερευνητικά πορίσματα, στον βαθμό που εκφράζουν εκτιμήσεις και ανάγκες των δύο βασικών πόλων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή των εκπαιδευτικών και των μαθητών, είναι δυνατό να συμβάλλουν στην ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του μαθήματος.

 
Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων
 

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΜ ΟΡΦΩΣΗ

Υπεύθυνη έρευνας: Αναστασία Κυρκίνη - Κούτουλα Σύμβουλος του Π.Ι.
Ομάδα έρευνας : Έφη Αργυρού,
Δημήτρης Γιαννακόπουλος,
Βασιλική Σακκά
Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, ποιοτική ανάλυση/ερμηνεία στοιχείων: Ελένη Αποστολίδου,
Αναστασία Κυρκίνη - Κούτουλα,
Βασιλική Σακκά
Στατιστική επεξεργασία στοιχείων: Σπύρος Φερεντίνος
Αποδελτίωση στοιχείων: Αικατερίνη Παππού,
Σταυρούλα Σκλήρη,
Κωνσταντίνος Μέκκας
Φιλολογική Επιμέλεια: Αντωνία Δημητράσκου
 
   Η διεξαχθείσα έρευνα αποβλέπει στην αποτύπωση του κοινωνικού, επιστημονικού και παιδαγωγικού πορτρέτου των καθηγητών που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας στο Λύκειο. Στην έρευνα εξετάζονται οι στάσεις των καθηγητών απέναντι στην επιστήμη της Ιστορίας και στη διδακτική του μαθήματος. Εξετάζονται ακόμη το πλαίσιο διδασκαλίας της Ιστορίας στην Ελλάδα, η αρχική εκπαίδευση/κατάρτιση των διδασκόντων, η επιμόρφωσή τους, οι διδακτικές τους επιλογές στην τάξη, η εκ μέρους τους αξιολόγηση του διδακτικού υλικού, καθώς και η αξιολόγηση του μαθήματος της Ιστορίας
 
Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων, ποιοτική ανάλυση/ερμηνεία στοιχείων
Ερωτηματολόγιο της έρευνας
Στατιστική επεξεργασία στοιχείων
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτριος Βλάχος, Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.,
(πρώην Πρόεδρος του Π.Ι.)
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Α. Δαγκλής,
(πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Ποιότητας του Π.Ι.)
 
 Εκπαίδευση και Ποιότητα στο Ελληνικό Σχολείο: Εισηγήσεις Διημερίδων
  Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 118
 
 Εκπαίδευση και Ποιότητα στο Ελληνικό Σχολείο: Γενικά Ερευνητικά Δεδομένα και Πρώτες Διαπιστώσεις
  Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 30, 31 - 62
 
 Η Ποιότητα στην εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος
  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  Εξώφυλλο, Σελίδες 1 - 16 (Περιεχόμενα - Πρόλογος), 17 - 24 (Εισαγωγή), 25 - 62 (Θεωρητικές παραδοχές),
  63 - 70 (Μεθοδολογία), 71 - 88 (Διοικητικό πλαίσιο), 89 - 196 (Περιεχόμενο σπουδών),
  197 - 240 (Καινοτόμα προγράμματα), 241 - 280 (Αξιολόγηση του μαθητή), 281 - 326 (Υλικοτεχνική υποδομή),
  327 - 356 (Εκπαιδευτική έρευνα), 357 - 390 (Επιμόρφωση εκπαιδευτικών),
  391 - 436 (Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου), 437 - 466 (Οικονομικοί πόροι), 467 - 534 (Κοινωνική αποδοχή),
  535 - 602 (Συνοχή παραμέτρων), 603 - 608 (Παράρτημα)
 
Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σταμάτης Ν. Αλαχιώτης Καθηγητής Γενετικής του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
(πρώην Πρόεδρος του Π.Ι.)
Η επιτυχής προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στα κελεύσματα των καιρών οριοθετείται εν πολλοίς από την εισαγωγή της εκπαιδευτικής εκείνης διαδικασίας στα σχολεία που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κατάκτηση της ενιαιοποιημένης γνώσης. Προς την κατεύθυνση αυτή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σχεδίασε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, τα συνακόλουθα ΑΠΣ και το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό (διδακτικά πακέτα και υποστηρικτικό υλικό), στη βάση της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Προπομπός της διαθεματικότητας είναι η Ευέλικτη Ζώνη που ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά με επιτυχία τα τρία τελευταία σχολικά έτη. Η παιδαγωγική αναγκαιότητα του εγχειρήματος που συνιστά μιαν εθνική προσπάθεια αναλύεται στο παρόν άρθρο και επιχειρείται μια γενική παρουσίαση της νέας θεώρησης του εκπαιδευτικού συστήματος, η αναθεώρηση του οποίου εκκινά από τη βάση, την υποχρεωτική εκπαίδευση, ικανοποιώντας αναμφίβολα τη βασική αυτή παιδαγωγική αρχή. (Έγγραφο pdf)
 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Συνοπιτκή παρουσίαση της οργάνωσης του σχολικού χρόνου στην υποχρεωτική εκπ/ση σε χώρες της Ευρώπης, στην Αυστραλία, τον Καναδά, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Υπεύθυνη έρευνας : Χαρά Μαγουλά Σύμβουλος - Οικονομολόγος, Π.Ι.
Έρευνα με θέμα τα Οικονομικά μαθήματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της έρευνας, που αποτελείται από δύο μέρη ένα αφορά το Γυμνάσιο και ένα το Λύκειο, τεκμηριώνουν την ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση για οικονομικά μαθήματα.
Επικοινωνία εκδήλωση ενδιαφέροντος: magoul[at]pi-schools.gr
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Υπεύθυνη έρευνας : Χαρά Μαγουλά Σύμβουλος - Οικονομολόγος, Π.Ι.
Ετήσιες έρευνες για την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Μαθητών 2001 - 2005» α) στα Γυμνάσια, β) στα Ενιαία Λύκεια και γ) στα Τ.Ε.Ε. με σκοπό την αποτελεσματική γενίκευση της εφαρμογής του προγράμματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Επικοινωνία εκδήλωση ενδιαφέροντος: magoul[at]pi-schools.gr
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνη έρευνας : Χαρά Μαγουλά Σύμβουλος - Οικονομολόγος, Π.Ι.
Έρευνα με θέμα «Αγορά εργασίας και Οικονομική Εκπαίδευση». Η έρευνα αυτή συμπληρώνει την έρευνα που αναφέρεται στις προσδοκίες κατόχων πιστοποιημένης γνώσης / εκπαίδευσης. Αναφέρεται στην εξωτερική αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Επικοινωνία: magoul[at]pi-schools.gr
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνη έρευνας : Χαρά Μαγουλά Σύμβουλος - Οικονομολόγος, Π.Ι.
Έρευνα για τις προσδοκίες κατόχων πιστοποιημένης οικονομικής γνώσης στην αγορά εργασίας. Η έρευνα αυτή αποτελεί συνέχεια της έρευνας για τις προτιμήσεις των μαθητών. Μελετά την εσωτερική αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος σχετικά με τα οικονομικά μαθήματα.
Επικοινωνία: magoul[at]pi-schools.gr
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Υπεύθυνοι έρευνας : Μαρία Ζαφρανά, Κατερίνα Νικόλτσου, Ευγενία Δανιηλίδου
Αποτελεσματική Μάθηση Γραφής και Ανάγνωσης στην Προσχολική Ηλικία μέσω μιας Πολυαισθητηριακής μεθόδου: Μια πιλοτική έρευνα (Έγγραφο Word)
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Τ.Ε.Ε.
Υπεύθυνος έρευνας : Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος
Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2002 - 2003 και ειδικότερα τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και έγινε σε μεγάλο αριθμό από τα ημερήσια Τ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Κ. της χώρας (συμμετοχή από όλους τους νομούς της χώρας) που έχουν Ηλεκτρολογικό Τομέα. Ο πληθυσμός στόχου ήταν οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί ειδικότητας ηλεκτρολόγου και έλαβε μέρος το 42% των υπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών.

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στην καταγραφή της άποψης των εκπαιδευτικών Τ.Ε.Ε. ειδικότητας ηλεκτρολόγου, σχετικά:

 1. με την επάρκεια των απαραίτητων γνώσεων των μαθητών σε Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική (γνώσεις Γυμνασίου) ώστε να παρακολουθούν απρόσκοπτα τη διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων.
 2. με την αξιολόγηση των αναλυτικών προγραμμάτων (συμβατότητα τόσο με τις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος, όσο και με το επίπεδο των μαθητών)
 3. με την αξιολόγηση των βιβλίων (ενότητες που εμφανίζουν δυσκολίες στην αφομοίωση από τους μαθητές, δυνατότητα κάλυψη προβλεπόμενης ύλης, επιστημονική επάρκεια, περιεχόμενο, γνωστικό επίπεδο μαθητών)
 4. με την αξιολόγηση του εργαστηριακού εξοπλισμού
 5. με την ανάγκη δημιουργίας πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, λογισμικό) για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή
 6. με την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στα νέα αντικείμενα που περιλαμβάνει το Α.Π.Σ

Αναλυτική παρουσίαση της έρευνας στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρολογικού Τομέα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Τ.Ε.Ε.
Υπεύθυνος έρευνας : Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος
Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2002 – 2003 και ειδικότερα τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και έγινε σε μεγάλο αριθμό από τα ημερήσια Τ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Κ. της χώρας (συμμετοχή από όλους τους νομούς της χώρας) που έχουν Ηλεκτρονικό Τομέα. Ο πληθυσμός στόχου ήταν οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί ειδικότητας ηλεκτρονικού και έλαβε μέρος το 33% των υπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών.

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στην καταγραφή της άποψης των εκπαιδευτικών Τ.Ε.Ε. ειδικότητας ηλεκτρονικού, σχετικά:

 1. με την επάρκεια των απαραίτητων γνώσεων των μαθητών σε Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσική (γνώσεις Γυμνασίου) ώστε να παρακολουθούν απρόσκοπτα τη διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων.
 2. με την αξιολόγηση των αναλυτικών προγραμμάτων (συμβατότητα τόσο με τις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος, όσο και με το επίπεδο των μαθητών)
 3. με την αξιολόγηση των βιβλίων (ενότητες που εμφανίζουν δυσκολίες στην αφομοίωση από τους μαθητές, δυνατότητα κάλυψη προβλεπόμενης ύλης, επιστημονική επάρκεια, περιεχόμενο, γνωστικό επίπεδο μαθητών)
 4. με την αξιολόγηση του εργαστηριακού εξοπλισμού
 5. με την ανάγκη δημιουργίας πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, λογισμικό) για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή
 6. με την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στα νέα αντικείμενα που περιλαμβάνει το Α.Π.Σ

Αναλυτική παρουσίαση της έρευνας στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Τομέα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Υπεύθυνη έρευνας : Χαρά Μαγουλά Σύμβουλος - Οικονομολόγος, Π.Ι.
Η έρευνα αυτή αποτελεί συνέχεια της έρευνας που υλοποιήθηκε στο Π.Ι. με θέμα «τα οικονομικά μαθήματα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» με σκοπό της βελτίωση της εσωτερικής αποτελεσματικότητας (ποιότητας) του εκπαιδευτικού συστήματος.
Η αξιολόγηση των βιβλίων: «Αρχές Οικονομίας» και «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» έγινε με χρήση ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν στους μαθητές και στους καθηγητές.
Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας όπου τα εννέα διαμερίσματα της χώρας αποτελούν τα εννέα επιλεγμένα στρώματα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας τεκμηριώνουν ότι σημαντικό ποσοστό μαθητών και καθηγητών έχουν θετική γνώμη για τα ανωτέρω βιβλία αν και αξιόλογο ποσοστό καθηγητών κρίνει αναγκαία τη συγγραφή νέων βιβλίων.
Οι απαντήσεις των μαθητών συσχετίζονται με τις επιδόσεις τους με αποτέλεσμα οι απαντήσεις των μαθητών που έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας μικρότερος από 10.5 να είναι διαφορετικές των απαντήσεων όλων των υπολοίπων μαθητών.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ποσοστό καθηγητών μεγαλύτερο του 81% τεκμηριώνει την αναγκαιότητα εισαγωγής απλού οικονομικού μαθήματος στο Γυμνάσιο οπότε και τη συγγραφή αντίστοιχου βιβλίου.
Επικοινωνία: magoul[at]pi-schools.gr
Σχεδίαση και ανάπτυξη: Γραφείο Πληροφορικής Π.Ι.
©2004- 2011, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Creative Commons Licence