Αρ. Πρ.
Ημερομηνία
Θέμα
Αρχείο
9886 10-7-2008 Τροποποίηση - Εμπλουτισμός  Μητρώου Βοηθών  Επιμορφωτών Υπουργική
Απόφαση
8792 19-6-2008 Ε' Περίοδος Πιστοποίησης Εγκύκλιος
7248 16-5-2008 Τροποποίηση - Εμπλουτισμός Μητρώου Επιμορφωτών Υπουργική
Απόφαση
7250 16-5-2008 Δ' Περίοδος Επιμόρφωσης Εγκύκλιος
6903
9-5-2008
Δ' Περίοδος Πιστοποίησης Εγκύκλιος
3726
5-3-2008
Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Πρόσκληση
-
-
Σύμβαση ΚΣΕ Σύμβαση
3104
27-2-2008
Γ' Περίοδος Επιμόρφωσης Εγκύκλιος
2223
20-2-2008
Γ' Περίοδος Πιστοποίησης Εγκύκλιος
9186
10-12-2007
Β' Περίοδος Επιμόρφωσης Εγκύκλιος
9187
10-12-2007
Επιμόρφωση Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Εγκύκλιος
4214
18-6-2007
Συμμετοχή Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Υπουργική
Απόφαση
ΦΕΚ
331
3-8-2007
Αποζημίωση των Συντονιστών (Προέδρων) και των Μελών των Επιτροπών Επιμόρφωσης Κοινή
Υπουργική
Απόφαση
4213
18-06-2007
Αλλαγές μελών Επιτροπών Επιμόρφωσης Υπουργική
Απόφαση
4219
18-06-2007
Προσθήκη νέων ΚΣΕ Υπουργική
Απόφαση
4220
18-06-2007
Μητρώο Βοηθών Επιμορφωτών Υπουργική
Απόφαση
4225
18-06-2007
Έγκριση Μητρώου ΚΕΠΙΣ Υπουργική
Απόφαση
3813
30-05-2007
2η Περίοδος Πιστοποίησης Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών Εγκύκλιος
1399
14-02-2007
Πιστοποίηση Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών Εγκύκλιος
Παράρτημα Α
Παράρτημα Β
633
23-01-2007
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οκτώ (8) Καταχωριστές δεδομένων των Επιτροπών Επιμόρφωσης Πρόσκληση
6855
7/11/2006
ΥΑ - Σύστημα Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης Υπουργική Απόφαση
(αρχείο zip 4 MB)
5978
10/10/2006
ΥΑ - Έγκριση Μητρώου ΚΣΕ 1. Υπουργική Απόφαση
2. Παράρτημα
(Μητρώο ΚΣΕ)
1470
30/03/2006
ΥΑ - Τροποποίηση Συγκρότησης ΕΕ Υπουργική Απόφαση
1511
30/03/2006
Εγκύκλιος Προδιαγραφών ΚΣΕ (35.000) Εγκύκλιος
1512
30/03/2006
Εγκύκλιος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (35.000) Εγκύκλιος
1468
28/03/2006
Έγκριση μητρώου Επιμορφωτών Υπουργική
Απόφαση
6396
25/10/2005
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Εργου με Εξήντα Εννέα (69) Καταχωριστές Δεδομένων των Επιτροπών Επιμόρφωσης

Πρόσκληση

Παράρτημα Α
Παράρτημα Β

1700
25/05/2005
1. Συγκρότηση Επιτροπών Επιμόρφωσης σε όλους τους Νομούς της χώρας, 2. Ορισμός Συντονιστών Επιτροπών Επιμόρφωσης σε όλους τους νομούς της χώρας Υπουργική Απόφαση
1614
19/05/2005
Αποτελέσματα επεξεργασίας - αρχικής αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων επιμορφωτών Ανακοίνωση
310
08/02/2005
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε Επιτροπές Επιμόρφωσης που θα συγκροτηθούν από το ΥπΕΠΘ Πρόσκληση
309
08/02/2005
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ενταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Πρόσκληση