Ειδικό και Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΜΕΑ»

 

 

Για να δείτε πληροφορίες για ένα λογισμικό επιλέξτε την αντίστοιχη παρουσίαση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α/Α Ειδική εκπαιδευτική ανάγκη Τίτλος Λογισμικού
1

Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση 

Ακτίνες

Παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

2

Βαριά Νοητική Καθυστέρηση

Το σπίτι και το σχολείο μου

Εκτενής παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο 

3

Προβλήματα Ακοής

Μαθαίνω με νοήματα

Παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο      

4

Αυτισμός

EKTO!ΝΟΥΣ: Leaps and Bound switch

Παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο            

5

Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση 

Βαριά και ελαφριά νοητική καθυστέρηση

6

Κινητικές αναπηρίες 

Εκπαιδευτικό λογισμικό για μαθητές με κινητικές αναπηρίες

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Α/Α

Γνωστικό αντικείμενο

Τάξεις

Βαθμίδα

Ειδική εκπαιδευτική ανάγκη

Τίτλος Λογισμικού

1

Γλώσσα

Α-Γ

Δημοτικό

Κινητικά Προβλήματα

Ταξίδι στη χώρα των γραμμάτων. Ο Ξεφτέρης και ο θησαυρός του κοκκινομύτη, Ο Ξεφτέρης και η γραμματική

2

Γλώσσα

Δ-ΣΤ

Δημοτικό

Κινητικά Προβλήματα

Γλώσσα Γ'-Δ' Δημοτικού - Η Σπίθα, ο κεραυνός και ο ύποπτος της οδού ανέμων

Παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

Γλώσσα Ε'-ΣΤ' Δημοτικού - Η Σπίθα, ο κεραυνός και η ανακάλυψη της αλήθειας 

Παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

3

Γεωγραφία

Ε-ΣΤ

Δημοτικό

Κινητικά Προβλήματα

Γεωγραφία Ε΄Δημοτκού - Ο Ξεφτέρης ταξιδεύει στην Ελλάδα

Παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

Γεωγραφία ΣΤ΄Δημοτκού -  Μαθαίνω για τη Γη!

Παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

4

Μελέτη Περιβάλλοντος 

Α-Δ

Δημοτικό

Κινητικά Προβλήματα

Παιχνίδι Γνώσεων

5

Ιστορία

Γ-ΣΤ

Δημοτικό

Κινητικά Προβλήματα

Ο Ξεφτέρης και οι 12 θεοί του Ολύμπου

6

Αγγλικά

Γ-ΣΤ

Δημοτικό

Κινητικά Προβλήματα

Αγγλικά Γενικής Αγωγής-Κινητικά προβλήματα

7

Μαθηματικά

Α-ΣΤ

Δημοτικό

Κινητικά Προβλήματα

Μαθηματικά Α-Β/Η Σπίθα και ο κεραυνός Γ-ΣΤ 

8

Φυσικά

Ε-ΣΤ

Δημοτικό

Κινητικά Προβλήματα

Φυσικά Ε – ΣΤ  Δημοτικού

9

Γλώσσα

Α-Γ

Δημοτικό

Κινητικά Προβλήματα

Γλώσσα Α, Β & Γ τάξεων

 

10

Γλώσσα

Δ-ΣΤ

Δημοτικό

Κινητικά Προβλήματα

Γλώσσα Δ-Στ Δημοτικού

 

11

Ιστορία

Γ-ΣΤ

Δημοτικό

Προβλήματα Ακοής

Ταξίδι στο χρόνο με νόημα

Παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

Σχέδιο μαθήματος σε:     pdf          εικονικό βιβλίο

12

Φυσικά

Ε-ΣΤ

Δημοτικό

Προβλήματα Ακοής

Ταξίδι στη φύση με νόημα

Παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

13

Γεωγραφία

Ε-ΣΤ

Δημοτικό

Προβλήματα Ακοής

Ταξίδι στον κόσμο με νόημα

Εκτενής παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

14

Γλώσσα

Α-Γ

Δημοτικό

Προβλήματα Ακοής

Η Γλώσσα με τα μάτια μου

Παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

Σχέδιο μαθήματος σε:    pdf         εικονικό βιβλίο

15

Μαθηματικά

Α-ΣΤ

Δημοτικό

Προβλήματα Ακοής

Μαθηματικά με νόημα

Εκτενής παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

16

Γλώσσα

Δ-ΣΤ

Δημοτικό

Προβλήματα Ακοής

Γλωσσικές Περιπλανήσεις με νοήματα

Εκτενής παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

17

Μελέτη Περιβάλλοντος 

Α-Δ

Δημοτικό

Προβλήματα Ακοής

Μελέτη Περιβάλλοντος Α-Δ Δημοτικού

18

Ιστορία

Γ-ΣΤ

Δημοτικό

Προβλήματα Όρασης

Starlight - Ανάγνωση βιβλίων

19

Φυσικά

Ε-ΣΤ

Δημοτικό

Προβλήματα Όρασης

Starlight

20

Γεωγραφία

Ε-ΣΤ

Δημοτικό

Προβλήματα Όρασης

Γεωγραφία Ε-ΣΤ Δημοτικού για τυφλούς μαθητές και μαθητές με προβλήματα όρασης

21

Αγγλικά

Δ-ΣΤ

Δημοτικό

Προβλήματα Όρασης

Αγγλικά Δ-Στ Δημοτικού

22

Γλώσσα

Α-Γ

Δημοτικό

Προβλήματα Όρασης

Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού

23

Γλώσσα

Δ-ΣΤ

Δημοτικό

Προβλήματα Όρασης

Γλώσσα Δ-Στ Δημοτικού

Εκτενής παρουσίαση   -  Συνοπτική παρουσίαση

24

Ιστορία

Α-Γ

Γυμνάσιο

Κινητικά Προβλήματα

Ιστορία Α-Γ Γυμνασίου

25

Αγγλικά

Α-Γ

Γυμνάσιο

Κινητικά Προβλήματα

Αγγλικά Α,Β,Γ Γυμνασίου

26

Γεωγραφία

Α-Β

Γυμνάσιο

Κινητικά Προβλήματα

Γεωγραφία Γυμνασίου

27

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Α-Γ

Γυμνάσιο

Κινητικά Προβλήματα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α,Β,Γ Γυμνασίου

28

Ιστορία

Α-Γ

Γυμνάσιο

Προβλήματα Ακοής

Ιστορία Α-Γ Γυμνασίου

29

Χημεία

Β-Γ

Γυμνάσιο

Προβλήματα Ακοής

Χημεία με νόημα

Εκτενής παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

30

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Α-Γ

Γυμνάσιο

Προβλήματα Ακοής

Αρχαία με νόημα

Εκτενής παρουσίαση σε:    pdf          εικονικό βιβλίο

31

Γεωγραφία

Α-Β

Γυμνάσιο

Προβλήματα Ακοής

Ταξιδεύοντας με τους χάρτες

32

Νεοελληνική Γλώσσα

Α-Γ 

Γυμνάσιο

Προβλήματα Ακοής

Γλώσσα Α,Β,Γ Γυμνασίου

33

Αρχαία

Α-Γ

Γυμνάσιο

Προβλήματα Όρασης

Starlight Ανάγνωση Βιβλίων

34

Ιστορία

Α-Γ

Γυμνάσιο

Προβλήματα Όρασης

Λογισμικό για Ιστορία Α-Γ Γυμνασίου

Εκτενής παρουσίαση   -  Συνοπτική παρουσίαση

35

Φυσική

Β-Γ

Γυμνάσιο

Προβλήματα Όρασης

Starlight Φυσική Β-Γ Γυμνασίου

36

Γεωγραφία

Α-Β

Γυμνάσιο

Προβλήματα Όρασης

Γεωγραφία Α, Β Γυμνασίου

37

Χημεία

Β-Γ

Γυμνάσιο

Προβλήματα Όρασης

Χημεία Β’ – Γ’ Γυμνασίου

Εκτενής παρουσίαση

38

Αγγλικά

Α-Γ

Γυμνάσιο

Προβλήματα Όρασης

Εκπαιδευτικό λογισμικό για άτομα με τύφλωση ή προβλήματα όρασης

39

Νεοελληνική Γλώσσα

Α-Γ 

Γυμνάσιο

Προβλήματα Όρασης

Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου