Εκπαιδευτικό / Υποστηρικτικό Υλικό

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε γενικό εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό, τα σχολικά εγχειρίδια σε επεξεργάσιμη μορφή, εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με προβλήματα όρασης και ακοής καθώς και πληροφορίες για τα ειδικά και προσβάσιμα εκπαιδευτικά λογισμικά.

Το διαθέσιμο υλικό εμπλουτίζεται διαρκώς, γι’ αυτό σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε τακτικά αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας μας.

 

 

Γενικό Εκπαιδευτικό / Υποστηρικτικό Υλικό

 

 

Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας

• Στρογγυλά με Αξία

• Σκίτσα από το «Παιδικό λεξικό της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

• Οι βασικές αρχές του Ο.Η.Ε. για την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία

• Εισαγωγή στη μέθοδο «Κείμενο για Όλους»

• Ο καθολικός σχεδιασμός και η εφαρμογή του στην εκπαίδευση - Design for all

• Ο Νόμος 3699/2008 και τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

• Η διάσταση της αναπηρίας στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση

 

 

Εκπαίδευση Τυφλών και Αμβλυώπων Παιδιών

 

• Βιβλία διασκευασμένα και προσαρμοσμένα για αμβλύωπες μαθητές

• Βιβλία διασκευασμένα και προσαρμοσμένα για τυφλούς μαθητές

• Ο Ελληνικός Κώδικας Braille

Για να μπορείτε να δείτε τις κουκίδες των συμβόλων του κώδικα Braille  πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τις γραμματοσειρές Indebf και Simbrl που βρίσκονται στα αρχεία: Indebf.TTF και simbrl.ttf αντίστοιχα. Η εγκατάσταση των γραμματοσειρών αυτών, γίνεται όπως και η εγκατάσταση οποιασδήποτε άλλης γραμματοσειράς.

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει (σε συμπιεσμένη μορφή) και τις δύο γραμματοσειρές επιλέξτε εδώ.

• Ο Κώδικας Nemeth για το Δημοτικό Σχολείο

• Η Πολυτονική Γραμματοσειρά της Ελληνικής Γλώσσας στον Κώδικα Braille

Για να μπορείτε να δείτε κείμενο σε πολυτονική γραφή  πρέπει να έχετε εγκαταστήσει πολυτονικές γραμματοσειρές που βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.komvos.edu.gr/endoglwssiki/polytonikes.htm. Η εγκατάσταση των γραμματοσειρών αυτών, γίνεται όπως και η εγκατάσταση οποιασδήποτε άλλης γραμματοσειράς.

 

  

 

 

 

 

Εκπαίδευση Κωφών και Βαρήκοων Παιδιών

 

• Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Κωφών Μαθητών

• Από τη δραχμή στο Ευρώ

• Γραμματοσειρές χειρομορφών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και Ελληνικού Δακτυλικού Αλφάβητου

 

 

 

 

Ειδικό και Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 

• Κατάσταση λογισμικών

• Παρουσίαση λογισμικών

• Κατάσταση σχολείων που παρέλαβαν Ειδικό και Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό

 

 

 

 

 

 

 

   

   Αρχή