Βιβλία διασκευασμένα και προσαρμοσμένα για τυφλούς μαθητές

 

Στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί τα βιβλία όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου που έχουν διασκευαστεί και προσαρμοστεί μέχρι σήμερα για τις ανάγκες των τυφλών μαθητών. Σκοπός της ανάρτησης είναι να ενημερωθεί ο εκπαιδευτικός σχετικά με τις προσαρμογές και τις αλλαγές που έχουν γίνει στα βιβλία  που έχουν οι τυφλοί μαθητές στην Ελληνική γραφή Braille. Επίσης, σε περίπτωση έλλειψης ή μη έγκαιρης παραλαβής των βιβλίων, να είναι σε θέση να τυπώσει το υλικό που τον ενδιαφέρει εφόσον υπάρχει εκτυπωτής Braille στο σχολείο.

Τα βιβλία αυτά έχουν προσαρμοστεί από την Ομάδα Εργασίας, η οποία λειτουργεί στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας. Κύριο μέλημα της ομάδας προσαρμογής ήταν οι όποιες προσαρμογές και αλλαγές να είναι τέτοιες, ώστε να είναι δυνατή η συνεκπαίδευση των τυφλών μαθητών στα κοινά σχολεία.

Για την εκτύπωση των βιβλίων και τη διανομή τους στα σχολεία που φοιτούν τυφλοί μαθητές αρμόδιο είναι το Τυπογραφείο του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Για την έγκαιρη εκτύπωση και παραλαβή τους, η κάθε σχολική μονάδα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς το αίτημά της προς το τυπογραφείο τον Ιούνιο, αφού λήξουν νέες εγγραφές των μαθητών, έτσι ώστε να έχει τον επαρκή χρόνο να τα εκτυπώσει.

Το τηλέφωνο και το φαξ επικοινωνίας με το Τυπογραφείο του ΚΕΑΤ είναι: 210 9589791

 

Φίλιππος Κατσούλης,

Διευθυντής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας,

Συντονιστής της ομάδας εργασίας

 

Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις – Τηλέφωνα

Φίλιππος Κατσούλης

phikats@phs.uoa.gr , phikats@gmail.com   210 9588066
Έλενα Τσιάλλιου eltsial@hotmail.com  
Νικόλαος Βαΐτσης

nikolaosvaitsis@vodafone.net.gr    

 
Ευάγγελος Κουλούσης evans_koul@hotmail.com , eukouls@yahoo.gr    
Γεώργιος Πράνταλος   210 9595880, εσωτ. 109     

  

 

  Αρχή

  

  

 

Λίγα λόγια για τα προσαρμοσμένα βιβλία

 

Στα κείμενα χρησιμοποιούνται ειδικά σύμβολα με σκοπό την σωστή εκτύπωση των βιβλίων που χρησιμοποιούν οι βλέποντες,  στη γραφή Braille. Παρακάτω δίνεται η επεξήγηση των συμβόλων αυτών. Τα βιβλία των μαθηματικών θα τυπωθούν στον κώδικα Nemeth κυρίως με την τεχνική του Thermoform, ώστε οι εικόνες που παρουσιάζονται στο προσαρμοσμένο κείμενο να γίνουν σε ανάγλυφη μορφή.

Ειδικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται:

1. Αρίθμηση σελίδων: Η αρίθμηση που υπάρχει στο επάνω αριστερό μέρος της σελίδας αντιστοιχεί στη σελίδα του βιβλίου των βλεπόντων, ενώ η αρίθμηση επάνω δεξιά είναι η αρίθμηση των σελίδων του βιβλίου Braille

2. Αλλαγή σελίδας: Επειδή, η αντιστοιχία των σελίδων του βιβλίου των βλεπόντων με τις σελίδες του βιβλίου Braille δεν είναι ένα προς ένα,  όταν σε μια σελίδα Braille αλλάζει η σελίδα του βιβλίου βλεπόντων, η αλλαγή σελίδας επισημαίνεται με το σύμβολο page Nο  (π.χ. page 56)

3. Παραπομπή – υποσημείωση – αστεράκι: χρησιμοποιείται το σύμβολο w_λέξη (π.χ. w_αξίνα) και αυτό γιατί το «w» αντιστοιχεί στις κουκίδες (2456) του κελιού Braille, που στον ελληνικό κώδικα είναι ο αστερίσκος (*).

4. Υπογράμμιση: το σύμβολο cccccccccc που αντιστοιχεί στις κουκίδες (1,4) του κελιού Braille

5. Το ένθετο κείμενο: βρίσκεται ανάμεσα σε  «παύλες» και  «c»

π.χ.

----------------------------------

κείμενο…

ccccccccccccccccccccccccccccccccc

6. Στα ποιήματα: στην αρχή κάθε στροφής υπάρχουν 2 καρέτες ^^ ενώ στην αρχή κάθε στίχου υπάρχει μια καρέτα ^. Η καρέτα στον κώδικα Braille είναι η κουκίδα (6). Οι κουκίδες Braille (6,6) συμβολίζουν την έναρξη ποιήματος ή στροφής, ενώ η μία κουκίδα (6) στην αρχή του στίχου συμβολίζει την αλλαγή στίχου. Αυτό γίνεται επειδή ένας στίχος ποιήματος, στη γραφή Braille πολλές φορές δεν χωράει σε μια γραμμή, αλλά συνεχίζει και στην επόμενη.

7. Αρίθμηση τακτικών αριθμών: η «10η Ιουνίου» στο βιβλίο Braille γίνεται «10|η Ιουνίου»

8. Στα μαθηματικά: οι αριθμητικές πράξεις γίνονται με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Equation (διαδρομή: Εισαγωγή/Αντικείμενα/ Microsoft Equation).

9. Οι εικόνες: Κατά την προσαρμογή του βιβλίου των βλεπόντων γίνεται επιλογή των εικόνων. Όσες δεν είναι απαραίτητες για την κατανόηση του μαθήματος παραλείπονται. Οι υπόλοιπες αν μπορούν να γίνουν σε ανάγλυφη μορφή τότε κατασκευάζονται με την τεχνική του Thermoform ή την τεχνική του μικροκαψουλικού (swell paper) – Piaf. Όσες δεν μπορούν να μετατραπούν σε ανάγλυφη μορφή περιγράφονται.

Οδηγίες για εκτύπωση σε μικροκαψουλικό χαρτί

 Τέλος, θα πρέπει να γίνει κατανοητό στον εκπαιδευτικό ότι δεν πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στις ανάγλυφες εικόνες  και κατ’ επέκταση μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο. Η ενεργητική συμμετοχή με τη χρήση απλών οργάνων και υλικών πρέπει να είναι αυτονόητη, γιατί βοηθά τους μαθητές στη σύνδεση των φαινομένων που μελετώνται με την καθημερινή ζωή. Επομένως, πρέπει να δίνεται έμφαση σε πραγματικά αντικείμενα και βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας. Μπορεί στους βλέποντες μια εικόνα να ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, στους τυφλούς όμως, το πραγματικό αντικείμενο ισοδυναμεί με χίλιες ανάγλυφες εικόνες.

Για να μπορείτε να δείτε τις κουκίδες των συμβόλων του κώδικα Braille  πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τις γραμματοσειρές Indebf και Simbrl που βρίσκονται στα αρχεία: Indebf.TTF και simbrl.ttf αντίστοιχα. Η εγκατάσταση των γραμματοσειρών αυτών, γίνεται όπως και η εγκατάσταση οποιασδήποτε άλλης γραμματοσειράς.

 

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει (σε συμπιεσμένη μορφή) και τις δύο γραμματοσειρές επιλέξτε εδώ.
 

  Αρχή

  

 

ΒΙΒΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

Η ενημέρωση της κατάστασης με νέα βιβλία γίνεται σε εβδομαδιαία βάση.

 

 Α' Τάξη Δημοτικού

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει ένα βιβλίο επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο
   
Ανθολόγιο Α΄& Β΄Δημοτικού

Γλώσσα Α΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α΄ *

 

 

Τεύχος Β' **

 

   

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α΄ *

 

 

Τεύχος Β'

 

 

 

 * Το τεύχος Α΄ συμπεριλαμβάνει: Εικόνες για συζήτηση, Προγραφικές ασκήσεις,  Προαναγνωστικές ασκήσεις και 6 τόμους με τα γράμματα, διφθόγγους και δίψηφα φωνήεντα. Επειδή στη γραφή Braille τα γράμματα μαθαίνονται με διαφορετική σειρά από αυτή με την οποία μαθαίνουν οι βλέποντες, λόγω διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, και ως εκ τούτου οι τυφλοί μαθητές θα πρέπει να διδάσκονται σε ξεχωριστή αίθουσα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκμάθηση του αλφάβητου, γι’ αυτό  έχουμε διατηρήσει προς το παρόν τα παλιά βιβλία. Το υλικό αυτό δεν υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να αναζητηθεί στο Τυπογραφείο του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.

** Το τεύχος Β΄ του νέου βιβλίου του μαθητή αρχίζει από τη σελίδα 32 του βιβλίου των βλεπόντων, γιατί οι δύο πρώτες ενότητες (5η  και 6η) αναφέρονται σε δίψηφα φωνήεντα, διπλά γράμματα και διφθόγγους τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο 1ο Μέρος του παλιού βιβλίου.

Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 

Τεύχος Γ'

 

Τεύχος Δ'

 

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει (σε συμπιεσμένη μορφή) όλα τα μαθήματα της Α' τάξης επιλέξτε εδώ.
 

Αρχή

  

     
 
Β' Τάξη Δημοτικού
 

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει ένα βιβλίο επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο
   

 

Ανθολόγιο Α΄& Β΄Δημοτικού

Γλώσσα Β΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 

Τεύχος Γ'

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 

Τεύχος Γ'

 

Τεύχος Δ'

 

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει (σε συμπιεσμένη μορφή) όλα τα μαθήματα της Β' τάξης επιλέξτε εδώ.
 

Αρχή

  

 

Γ' Τάξη Δημοτικού
 

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει ένα βιβλίο επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο
   

 

Ανθολόγιο Γ΄& Δ΄Δημοτικού

 

Θρησκευτικά Γ΄Δημοτικού

Γλώσσα Γ΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 

Τεύχος Γ'

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

Μαθηματικά Γ΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 

Τεύχος Γ'

 

Τεύχος Δ'

 Ιστορία Γ΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

Τετράδιο Εργασιών

 

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει (σε συμπιεσμένη μορφή) όλα τα μαθήματα της Γ' τάξης επιλέξτε εδώ.
 

Αρχή

 

 

Δ' Τάξη Δημοτικού
 

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει ένα βιβλίο επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο
   

 

Ανθολόγιο Γ΄& Δ΄Δημοτικού

 

Θρησκευτικά Δ΄Δημοτικού

Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 

Τεύχος Γ'

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 

Τεύχος Γ'

 

Τεύχος Δ'

 Ιστορία Δ΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

Τετράδιο Εργασιών

 

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει (σε συμπιεσμένη μορφή) όλα τα μαθήματα της Δ' τάξης επιλέξτε εδώ.
 

  Αρχή

  

 

Ε' Τάξη Δημοτικού
 

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει ένα βιβλίο επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο
   

 

Ανθολόγιο Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού

 

Θρησκευτικά Ε΄Δημοτικού

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄Δημοτικού

Γλώσσα Ε΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 

Τεύχος Γ'

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 Φυσικά Ε΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Τετράδιο Εργασιών

 

Εποπτικό υλικό

pdf παρουσίαση

 Ιστορία Ε΄ Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

Τετράδιο Εργασιών

Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού*

 

Βιβλίο Μαθητή

Τόμος 1

 

Τόμος 2

 

Τόμος 3

Τετράδιο Εργασιών

Τόμος 1

 

Τόμος 2

*Τα βιβλία Αγγλικών του Δημοτικού Σχολείου για τις τάξεις Ε΄και ΣΤ΄ έχουν διασκευαστεί και προσαρμοστεί από την Αθανασία Ευσταθίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγλικών στο  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας το σχολικό έτος 2010-2011. Το έργο υλοποιήθηκε σε εθελοντική βάση και τα προσαρμοσμένα βιβλία χρησιμοποιήθηκαν πειραματικά. Τα αναρτημένα βιβλία είναι αποτέλεσμα αυτής της πιλοτικής εφαρμογής.  

 

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει (σε συμπιεσμένη μορφή) όλα τα μαθήματα της Ε τάξης επιλέξτε εδώ.
 

  Αρχή

 

ΣΤ' Τάξη Δημοτικού
 

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει ένα βιβλίο επιλέξτε το αντίστοιχο εικονίδιο
   

 

Ανθολόγιο Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού

 

Θρησκευτικά ΣΤ΄ Δημοτικού

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ΄ Δημοτικού

Γλώσσα ΣΤ΄Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 

Τεύχος Γ'

Τετράδιο Εργασιών

Τεύχος Α'

 

Τεύχος Β'

 Φυσικά ΣΤ΄Δημοτικού

 

Βιβλίο Μαθητή

 

Τετράδιο Εργασιών

 

Εποπτικό υλικό

pdf

παρουσίαση

 

Αγγλικά ΣΤ΄ Δημοτικού*

 

Βιβλίο Μαθητή

Τόμος 1

Βιβλίο Μαθητή

Τόμος 2

Βιβλίο Μαθητή

Τόμος 3

Τετράδιο Εργασιών

Τόμος 1

 

Τόμος 2

*Τα βιβλία Αγγλικών του Δημοτικού Σχολείου για τις τάξεις Ε΄και ΣΤ΄ έχουν διασκευαστεί και προσαρμοστεί από την Αθανασία Ευσταθίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγλικών στο  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας το σχολικό έτος 2010-2011. Το έργο υλοποιήθηκε σε εθελοντική βάση και τα προσαρμοσμένα βιβλία χρησιμοποιήθηκαν πειραματικά. Τα αναρτημένα βιβλία είναι αποτέλεσμα αυτής της πιλοτικής εφαρμογής.  

 

Για να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το αρχείο που περιέχει (σε συμπιεσμένη μορφή) όλα τα μαθήματα της ΣΤ' τάξης επιλέξτε εδώ.
 

  Αρχή