Σελίδες
10η
11η
12η 13η
14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η 25η 26η
27η 28η 29η                  

Οι  διαφορές μεταξύ των λαών

Όλα τα παιδιά του κόσμου θέλουν φροντίδα, αγάπη, στοργή, προστασία. Δεν συμβαίνει όμως πάντα αυτό αφού σε πολλά μέρη της γης τα παιδιά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς.
Οι διαφορές είναι ότι έχουν διαφορετικό πολιτισμό, διαφορετικές συνήθειες, διαφορετικούς χορούς και προπάντων διαφορετική γλώσσα.

Οι διαφορές μπορεί να βοηθήσουν τους ανθρώπους να προοδέψουν στη ζωή τους. Γιατί δεν είναι και πολύ καλό ότι κάνουνε στην Ιταλία να κάνουνε και στην Γαλλία. Καλό είναι να μαθαίνουμε όλο και καινούργια πράγματα από ξένους πολιτισμούς.
                                     Ιακωβίδη Σαββούλα
                                    Μαθήτρια Ε΄  Τάξης

Τραγουδάμε και μαθαίνουμε για όλα τα παιδιά του κόσμου
Σελίδες
10η
11η
12η 13η
14η 15η 16η 17η 18η 19η 20η 21η 22η 23η 24η 25η 26η
27η 28η 29η