Σελίδες
10η
11η

ΣΕΛΙΔΑ  9

Μακρύς - μακρύς καλόγερος και κόκαλα δεν έχει.
                                     
                       Τι είναι;
............................................

Σα  βόδι μουγκρίζω, σα φίδι σφυρίζω, σαν άλογο τρέχω, ποδάρια δεν έχω, ζωή ξένη φέρνω, κι αφήνω και παίρνω.
         

Μαθητές Ε΄ Τάξης

- Ποιο πράγμα είναι το πιο απαραίτητο στην αγορά κι όμως πουλιέται;
- Το χρήμα...
   
Τι λέει η Πόντια όταν θέλει να δικαιολογηθεί ότι είναι μία;
- Επιδημία 

                                                                                      Μιχάλης Ξίπας
                                                                                   Μαθητής Ε΄ Τάξης

Σελίδες
10η
11η