ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Κατηγορία πράξεων: 1. «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Λογισμικό»
2. «Εκπαίδευση εκπαιδευτικών»

 

ΠΡΑΞΕΙΣ

 

ΝΕΑ

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
Μέτρο 1.2: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των ΤΠΕ»
Πράξη: «Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Διακήρυξη:
Τεύχος Διακήρυξης για την «Προμήθεια και εκπαιδευτική αξιοποίηση
σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών
για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Κατεβάστε το κείμενο της διακήρυξης από εδώ

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην διακήρυξη

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
Μέτρο 1.2: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των ΤΠΕ»
Πράξη: «Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Διακήρυξη:
Τεύχος Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
στο πλαίσιο του Υποέργου 2:
«Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για τη Βέλτιστη Αξιοποίηση
των ΤΠΕ και των Εκπαιδευτικών Λογισμικών».

Κατεβάστε το κείμενο της διακήρυξης από εδώ

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην διακήρυξη