Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα

Βάσεις δεδομένων
 

Βάσεις Δεδομένων - Ψηφιακά Αρχεία - Ψηφιακές Βιβλιοθήκες που αφορούν στην εκπαίδευση
 
 
Οι ακόλουθες βάσεις δεδομένων είναι άμεσα προσβάσιμες στο κοινό μέσω διαδικτύου
 
Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας: [βιβλιογραφική βάση] [Παιδαγωγικό Ινστιτούτο]
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία για την ελληνική εκπαιδευτική αρθρογραφία από το έτος 1994 . Πηγή είναι το Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας που αντλεί στοιχεία από 68 ελληνικά εκπαιδευτικά περιοδικά (στο τεύχος 20) . Η αναζήτηση γίνεται μέσω του καταλόγου της βιβλιοθήκης του Π.Ι. και όλα τα περιοδικά που αναφέρονται βρίσκοναι στη συλλογή της βιβλιοθήκης. Τμήμα Ερευνών Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ERIC (Educational Resources Information Center) [βιβλιογραφική βάση, περιλαμβάνει και κείμενα ανοικτής πρόσβασης] [U.S. Department of Education]
Αφορά θέματα εκπαίδευσης και παρέχει βιβλιογραφικές πληροφορίες τις οποίες αντλεί από 775 περιοδικά από εκθέσεις , πρακτικά συνεδρίων κ.ά. Το 2003 περιλάμβανε 1.000.000 περιλήψεις. U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences
ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ [βιβλιογραφική βάση] [ΕΚΕΒΙ]
Ψηφιακός κατάλογος των κυκλοφορούντων βιβλίων. Οι χρήστες διαδικτύου μπορούν να βρούν πληροφορίες για περισσότερους από 85.000 τίτλους. Ειδικότερα ο κατάλογος περιλαμβάνει πάνω από 800 τίτλους για την εκπαίδευση. Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
British Education [βιβλιογραφική βάση με πρόσβαση σε εγγραφές πλήρους κειμένου] [University of Leeds]
Κατάλογος σχολιασμένων συνδέσμων που οδηγούν σε δικτυακές πηγές (οργανισμοί, ιστότοποι, αρχεία, κείμενα) για όσους ενδιαφέρονται για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Brotherton Library, University of Leeds
Education - Line [βάση πλήρους κειμένου] [University of Leeds]
Βάση δεδομένων με το πλήρες κείμενο από πρακτικά συνεδρίων, εργασίες, άρθρα και εκθέσεις που αφορούν στην έρευνα και στην εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική. Brotherton Library, University of Leeds

Eurybase [βάση πληροφοριών] [European Commission]
Περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ε.Ε. (οι πληροφορίες δίνονται τουλάχιστον στην αγγλική και στη γλώσσα της χώρας που περιγράφεται). Eurydice - European Commission

NFER UK Library [βιβλιογραφικό δελτίο με πρόσβαση σε εγγραφές πλήρους κειμένου] [National Foundation of Educational Research - U.K.]
Μηνιαία υπηρεσία ενημέρωσης της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Ιδρύματος Εκπαιδευτικής Έρευνας του Ηνωμένου Βασιλείου, που συγκεντρώνει τις πιο πρόσφατες αγγλόφωνες εκθέσεις και δημοσιεύσεις σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα και τα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, όπου τα κείμενα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό μέσω διαδικτύου.
Ο μηνιαίος αυτός κατάλογος περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες για κάθε κείμενο : τίτλο φορέα, χώρα προέλευσης και γενική θεματική. NFER Library.
International Archive of Education Data [βάση πληροφοριών] [University of Michigan]
Συλλογή στατιστικών αρχείων από διάφορες έρευνες με θέμα την εκπαίδευση που έχουν γίνει στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. University of Michigan.
Βάσεις Δεδομένων του IBE (International Bureu of Education) - UNESCO

Country Dossiers [βάση πληροφοριών]
Φάκελοι που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εκπαίδευση ανά χώρα .

IBEDOCS - IBE Bibliographic catalogue [βιβλιογραφική βάση, περιλαμβάνει και κείμενα ανοικτής πρόσβασης]
Βιβλιογραφικός κατάλογος με στοιχεία από το 1971 για κείμενα και δημοσιεύματα (περιοδικά, άρθρα, εκθέσεις, βιβλία), με θέμα την οργάνωση και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, την εκπαιδευτική καινοτομία και την ύλη μαθημάτων. Παρέχει πλήρη πρόσβαση στις εκδόσεις του IBE και στις εγγραφές του Διεθνούς Συνεδρίου της Εκπαίδευσης (International Conference on Education).

RelatED [βάση πλήρους κειμένου]
Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου στην οποία καταγράφονται σχολικές πρωτοβουλίες και πρακτικές από όλο τον κόσμο που αποβλέπουν στην συνύπαρξη και στην αμοιβαία κατανόηση.

World data on education [βάση πληροφοριών]
Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου που εστιάζει στα κύρια χαρακτηριστικά της οργάνωσης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων παγκοσμίως.
OECD > Directorate for Education > Publications and Documents [βάση πλήρους κειμένου] 
Περιλαμβάνει τις εκδόσεις του Κέντρου για την Εκπαιδευτική Έρευνα και Καινοτομία, πλήθος ειδικών εκθέσεων, μελετών και άλλων εργασιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης CERI - Center for Educational Research and Innovation. OECD (Organisation for Ecocomic Co-operation and Development)
The Online Books Page > Education (Subject Heading L) [βάση πλήρους κειμένου] [University of Pennsylvania] 
Αρχειοθετεί και ευρετηριάζει χιλιάδες online βιβλία διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αυτά. Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα βρείτε βιβλία για την εκπαίδευση. University of Pennsylvania Library
Research on International Education [βιβλιογραφική βάση με πρόσβαση σε εγγραφές πλήρους κειμένου] [Australian Council for Educational Research]
Καλύπτει θέματα της εκπαίδευσης που αφορούν στη διεθνή διάστασή της και περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία για περισσότερα από 3.500 βιβλία, άρθρα, πρακτικά συνεδρίων, κείμενα κ.ά. Ορισμένα κείμενα διατίθενται on-line.Βασίζεται στο Australian Education Index. Cunningham Library, ACER-Australian Council for Educational Research (ACER)

Βάσεις Δεδομένων Ελεύθερης Πρόσβασης [κατάλογος βάσεων δεδομένων ανοικτής πρόσβασης] [Πανεπιστήμιο Μακεδονίας]
Αλφαβητικός κατάλογος μέσω του οποίου υπάρχει σύνδεση σε βάσεις δεδομένων για την εκπαίδευση, καθώς και για 44 άλλα γνωστικά και θεματικά πεδία. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Βάσεις Δεδομένων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) [Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Τομέας ΣΕΠ]

Εκπαιδευτικό, Πληροφοριακό και Υποστηρικτικό υλικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού [βάση πληροφοριών]
Δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη των νέων για πληροφόρηση σχετικά με τις προσφερόμενες σπουδές και τα επαγγέλματα. Στη βάση αυτή περιέχονται πληροφορίες για σπουδές σε Ελλάδα και Κύπρο, γενικές πληροφορίες για σπουδές στο εξωτερικό και για επαγγέλματα που σχετίζονται με τις σπουδές.

ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ [βάση πληροφοριών]
Περιλαμβάνει τις διευθύνσεις και τα στοιχεία των στελεχών των ΚΕΣΥΠ - ΓΡΑΣΕΠ.

ΑμΕΑ - ΚΑπΑ [βάση πληροφοριών]
Στη βάση καταγράφονται οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, κάθε μορφής, που υλοποίησαν οι υπεύθυνοι ΣΕΠ ανά νομό στο πλαίσιο του έργου: Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σ.Ε.Π. σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας και Κέντρου Σ.Ε.Π. για 'Ατομα με Αναπηρίες και Κοινωνικώς Αποκλεισμένα 'Ατομα.
" Η ΑΡΓΩ " - Περιβάλλον Πρόσβασης Πηγών Πληροφορήσης [βιβλιογραφικές βάσεις, περιλαμβάνονται και κείμενα ανοικτής πρόσβασης] [Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης]
Βάση δεδομένων που παρέχει ανοικτή πρόσβαση στις ακό­λουθες βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης :
Βάσεις Δεδομένων ΕΚΤ, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΚΤ), Βιβλιοθήκες Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ελλάδα, Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Βιβλιοθήκες στον Κόσμο, Συλλογές Περιοδικών.

ΖΕΦΥΡΟΣ - Πρόσβαση στους Καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθήκων [Πύλη πρόσβασης] [Πανεπιστήμιο Κρήτης]
Πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους Καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης με 29 Καταλόγους μερικοί εκ των οποίων είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ερμής - ΕΚΤ, τα ηλεκτρονικά Περοδικά HEAL Link κ.α. Υπηρεσία Τεχνολογιών και Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθήκων [βιβλιογραφική βάση] [Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς]
Ενοποιημένος κατάλογος με τα στοιχεία των καταλόγων των συλλογών όλων των δημοσίων βιβλιοθηκών (πλην της Εθνικής Βιβλιοθήκης). Σήμερα περιλαμβάνει 24.000 εγγραφές που αποτελούν τμήμα των εγγραφών των Δημοσίων Βιβλιοθηκών Λιβαδειάς, Ιωαννίνων, Ναυπάκτου, Σερρών, Ρόδου, Αταλάντης και Κέρκυρας. ΥΠΕΠΘ-Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς.

Συλλογικός Κατάλογος Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης [βιβλιογραφική βάση]
Δοκιμαστική λειτουργία (2005) της βάσης του Συλλογικού Καταλόγου, η οποία περιέχει δείγμα 189727 εγγραφών από πέντε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Πατρών.


Επιστροφή στην κορυφή

Βάσεις Δεδομένων - συνδρομητικές
 
 
Η Βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής στις παρακάτω ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (μέσω διαδικτύου και σε CD-ROM ) 
 
Wilson Megatext
Περιλαμβάνει άρθρα και περιλήψεις που σχετίζονται με ποικίλους επιστημονικούς τομείς των θετικών και θεωρητικών επιστημών (1983 έως το 2003) . Ειδικότερα περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο άρθρων (κυρίως από το 1996 και εξής) από περίπου 250 περιοδικά που αφορούν στην εκπαίδευση. Πρόσβαση μόνο από τα τερματικά του Π.Ι.
OLISnet - OECD
Παρέχεται πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις επίσημες εκθέσεις και κείμενα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στις εκδόσεις του και σε στατιστικά δεδομένα. Η αναζήτηση γίνεται μόνο από τα τερματικά της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης της βιβλιοθήκης (στον ημιώροφο).
ΦΕΚ
Ηλεκτρονική πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των ΦΕΚ από το έτος 1994. Η αναζήτηση γίνεται μόνο από τα τερματικά της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης της βιβλιοθήκης (στον ημιώροφο).

Επιστροφή στην κορυφή

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ CD-Rom (έως 2003-4)
(ERIC) Educational Resources Information Center
Αφορά θέματα εκπαίδευσης και παρέχει βιβλιογραφικές πληροφορίες τις οποίες αντλεί από 775 περιοδικά, εκθέσεις , πρακτικά συνεδρίων κ.ά. Μερικοί από τους τομείς που καλύπτει είναι: Αξιολόγηση, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Γλωσσολογία, Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια / Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κ.ά. Ευέλικτη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων από το 1982 έως 2003.
ERIC International
Περιλαμβάνει στοιχεία από το 1976 έως το 2003 από δύο βάσεις δεδομένων : την British Education Index (BEI) και την Australian Education Index (AEI).
Exceptional Child Education Resources
Περιλαμβάνει αναφορές για τη μελέτη των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία από το 1969 έως το 2003 για περίπου 200 τίτλους περιοδικών, για διατριβές και για οπτικοακουστικό υλικό.
Francis
Καλύπτει θέματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και είναι διαθέσιμη και στα γαλλικά. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία από το 1984 έως το 2002 καθώς και περιλήψεις κυρίως γαλλικών άρθρων από περιοδικά, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και άλλο υλικό.
Linguistics and Language Behavior Abstracts
Καλύπτει τρεις βασικές θεματικές περιοχές με στοιχεία από το 1973 έως το 2000: Γλωσσολογική Έρευνα, Γλωσσική Έρευνα και Μελέτη και Έρευνα για το λόγο. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία άρθρων από 1.300 περίπου περιοδικά, διατριβές κ.ά.
Mathdi - Math Didactics
Καλύπτει όλο το φάσμα των Μαθηματικών από την Προσχολική ηλικία μέχρι την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών. Περιλαμβάνει παγκόσμια βιβλιογραφία με στοιχεία από το 1977 έως το 2001 η οποία αποτελείται από 400 περίπου περιοδικά, βιβλία, εκθέσεις, πρακτικά συνεδρίων και οπτικοακουστικό υλικό.
Thesaurus Linguae Graecae Workplace
Βάση δεδομένων πλήρους κειμένου στην οποία έχουν συγκεντρωθεί και ψηφιοποιηθεί ελληνικά κείμενα που γράφτηκαν από τον Όμηρο έως και την πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η πιο πρόσφατη έκδοση περιλαμβάνει 6.625 έργα και συλλογές από 1.823 συγγραφείς.
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας
Wilson Education Abstracts Full-Text
Περιλαμβάνει 500 περίπου περιοδικά με θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και καλύπτει την περίοδο 1983 έως 2003. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο πλήρες κείμενο των άρθρων 231 περιοδικών από το 1994, ή αργότερα, κατά περίπτωση . 
Κατάλογος Συλλογής Σχολικών Εγχειριδίων 19ου και 20ου αιώνα
Κατάλογος σχολικών εγχειριδίων της ειδικής συλλογής του Π.Ι. που περιλαμβάνει περίπου 2000 βιβλία από το έτος 1839 έως το 1998.
Ψηφιακό Αρχείο Προγραμμάτων Σπουδών 19ου και 20ου αιώνα
Ψηφιακό αρχείο που περιλαμβάνει τα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών από το έτος 1899 έως 1999 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

­
Επιστροφή στην κορυφή
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr