Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 
Αναζήτηση OPAC
Αναζήτηση υλικού στον κυρίως κατάλογο της βιβλιοθήκης και στη βιβλιογραφική βάση του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας.
 
Heal-Link
Ελεύθερη αναζήτηση στα Ηλεκτρονικά Περιοδικά της ΚΕΑΒ/ HEAL-Link, πρόσβαση στο πλήρες κείμενο από το Π.Ι..
 
Εκπαιδευτικά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης
Επιλογή έγκυρων επιστημονικών περιοδικών που αφορούν στην εκπαίδευση και είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο Διαδίκτυο.
 
On line βιβλία
Πληροφορίες για συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.α. που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς ερευνητές.
 
Βάσεις δεδομένων
 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι  
  Δελτία εκπαιδευτικής αρθρογραφίας  
       
       
         
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr