Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
  Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών 
Στη συλλογή έντυπων περιοδικών της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου υπάρχουν 139 τίτλοι ελληνικών περιοδικών και 153 τίτλοι ξενόγλωσσων περιοδικών. Επισκεφθείτε τον αλφαβητικό κατάλογο των περιοδικών αυτών.
 
Οδηγίες Αναζήτησης
Αναλυτικές οδηγίες για βιβλιογραφική και αρθρογραφική αναζήτηση στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης, για αναζήτηση και ανάκτηση άρθρων από την ΚΕΑΒ/ HEAL-Link, καθώς και για τη σωστή διατύπωση των θεμάτων.
 
Θεματικές Βιβλιογραφίες  
Οι θεματικές βιβλιογραφίες που ακολουθούν προέρχονται από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Π.Ι. Παρατίθενται ηλεκτρονικά αυτές οι βιβλιογραφίες που αναζητούν οι χρήστες μας συχνότερα.
 
Οδηγός ορολογίας των ΔΕΑ
Πρόκειται για έναν σύντομο αλφαβητικό οδηγό ορολογίας και τεκμηρίωσης των Δελτίων Εκπαιδευτικής Αρθρογαφίας.
 
Συχνές ερωτήσεις
Στην κατηγορία των συχνών ερωτήσεων μπορεί να βρείτε την απάντηση στο δικό σας ερώτημα. Εάν όχι, μη διστάσετε να απευθείνετε την ερώσησή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
library@pi-schools.gr .
 
   
       
       
       
         
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr