Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΩΝ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ

SEARCH EUROPE Μηχανή Αναζήτησης για Ευρωπαϊκά sites
EUROPA Server των sites της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION
Adult Education in the SOCRATES programme
Cedefop
Centre for Educational Research and Innovation (CERI)
CORDIS Community Research and Development Information Service
Council of Europe (Education & Culture)
Council of the European Union
Diversity in Early Childhood Education and Training (DECET)
Education, training and youth
Education, vocational training and youth
EDUVINE: Education via Networks
Electronic Training Village (ETV)
ESTIA: Education, professions and labour market in Europe
EU: Socrates - action programme for cooperation in the field of education
Euroguidance: Vocational Resource Centers for Vocational Guidance (NRCVG)
European Agency for Development in Special Needs Education
European Association of Teachers
European Cultural Foundation - Fondation europeenne de la Culture
European Federation for the Education of the Children of the Occupational Travellers (EFECOT)
European Foundation Centre
European Schoolnet
European Universal Classroom
Eurostat
Eurydice -Information network for education
Foundation for Environmental Education in Europe
LEONARDO da Vinci -action program for the implementation of a European Community vocational training policy
OECD-OCDE: Education
Regional or Minority Languages in Education: Mercator-Education-European network
Sources d'Europe
Teacher Training Information Technology Network On-Line (TINO)
Web for Schools (WfS)

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Education Development Center
Education International (EI)
Education World (USA)
Education: World Bank
Educational Resources Information Center (ERIC)
Global SchoolNet Foundation
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
International Labour Organisation
Pearson Education: classroom imprints
UNESCO: Education
UNESCO-International Bureau of Education (IBE)
UNICEF
US. Department of Education
US. National Center for Education Statistics
World Confederation of Teachers (WCT)
 
[Αρχή][Συλλογές][Πληροφορίες][Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη][Ανακοινώσεις][Επικοινωνία]
   
2004 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή τηλ. 601 4206 e-mail:mailto:bibl@pi-schools.gr