Μέγεθος & Ποιότητα Συλλογής

Περιγραφή υλικού έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής, αρχείων και πολυμέσων

"Απολλόδωρος": Πρόοδος & Προοπτικές

Πληροφορίες για το έργο "Απολλόδωρος" Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Λειτουργίες

Παρουσίαση των λειτουργιών & υπηρεσιών της βιβλιοθήκης

Εξοπλισμός

Περιγραφή του χώρου

 
Αρχιτεκτονική Παρέμβαση
 

 

 

Αναβάθμιση του χώρου και του εξοπλισμού της βιβλιοθήκης: Χρονικό του Έργου

   
Δανεισμός
Κανόνες δανεισμού

2000 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή τηλ. 601 4206 e-mail: bibl@pi-schools.gr