Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Π.Ι

 

Απολλόδωρος: Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης του Π.Ι. και Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης

Σύνδεση με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το δίκτυο ΕΡΜΗΣ

Τι είναι το δίκτυο ΕΡΜΗΣ;

Η βιβλιοθήκη του Π.Ι. έχει συνδεθεί με το δίκτυο ΕΡΜΗΣ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. O Ερμής είναι ένα πληροφοριακό σύστημα ανοικτής πρόσβασης - διαθέτης (host) του ΕΚΤ. Είναι το μοναδικό σύστημα διάθεσης βάσεων δεδομένων στη χώρα μας το οποίο μπορεί να δεχτεί πληθώρα πληροφοριών και να τις διαθέσει on-line σε δεκάδες χρήστες, παράλληλα, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Πληροφορίες για το δίκτυο ΕΡΜΗΣ παρέχονται και από την ιστοσελίδα του ΕΚΤ (http://www.ekt.org.gr).

Πληροφορίες που παρέχει το δίκτυο ΕΡΜΗΣ

Οι βάσεις δεδομένων του δικτύου ΕΡΜΗΣ καλύπτουν πολλούς επιστημονικούς τομείς. Μερικές βάσεις δεδομένων που μπορεί να φανούν χρήσιμες στην έρευνα εκπαιδευτικών θεμάτων είναι οι παρακάτω:

Συλλογικός κατάλογος περιοδικών:

Περιλαμβάνει τις συλλογές επιστημονικών περιοδικών 140 ελληνικών βιβλιοθηκών συνδεδεμένων με το δίκτυο ΕΡΜΗΣ (περίπου 23.000 τίτλοι). Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των περιοδικών και συνοδεύεται από ειδικό πρόγραμμα on-line παραγγελίας φωτοαντιγράφων, που πραγματοποιείται από τις βιβλιοθήκες έπειτα από αίτηση των ενδιαφερόμενων χρηστών.

Ελληνικές Διδακτορικές Διατριβές:

Περιλαμβάνει στοιχεία για 3.400 διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα Ελληνικά ΑΕΙ από το 1986 εώς σήμερα.

Εκτελούμενα Ερευνητικά Έργα:

Περιλαμβάνει στοιχεία για 3.500 ερευνητικά έργα που εκτελούνται από ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ιδιωτικούς Οργανισμούς ή Δημόσιες Υπηρεσίες.

Γλαύκα: Βάση δεδομένων για τις κοινωνικές επιστήμες.

Περιλαμβάνει 8.860 εγγραφές με διεθνή και ελληνική αρθρογραφία και βιβλιογραφία. Βάση Δεδομένων Τ.Ε.Ε. : Είναι βάση δεδομένων που καλύπτει το έργο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 1980 εώς σήμερα.

CORDIS: Η υπηρεσία Cordis (Community Research and Development Information Service) συγκεντρώνει και διαθέτει πληροφορίες σχετικά με όλες τις κοινοτικές ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες.

TED: Η βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) ενημερώνεται καθημερινά κατά 300 έως 500 εγγραφές, που αφορούν πληροφορίες για υποβολές προσφορών σε προκηρύξεις και αναθέσεις έργων.

Δυνατότητες που παρέχει η σύνδεση με τον ΕΡΜΗ

Βιβλιογραφική Έρευνα:

Οι ενδιαφερόμενοι για βιβλιογραφική έρευνα μπορούν να επισκεφτούν τη βιβλιοθήκη του Π.Ι. Με τη βοήθεια των στελεχών της θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις παραπάνω βάσεις δεδομένων, καθώς και στο CD-ROM, το οποίο περιέχει συλλογικό κατάλογο περιοδικών και πληροφορίες για τις ελληνικές βιβλιοθήκες.

Παραγγελίες Άρθρων Περιοδικών:

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν τα μέλη του Π.Ι. να παραγγέλνουν άρθρα περιοδικών που δεν υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από άλλες βιβλιοθήκες συνδεδεμένες με το δίκτυο ΕΡΜΗΣ.

Έκδοση Καταλόγου Βιβλιοθηκών που ενδιαφέρουν τον εκπαιδευτικό-ερευνητή

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε κατάλογος με πανεπιστημιακές και ειδικές βιβλιοθήκες που ενδιαφέρουν τον εκπαιδευτικό-ερευνητή. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως οι θεματικές ενότητες που καλύπτουν οι συλλογές τους, τα ωράρια λειτουργίας τους κ.ά. Ο κατάλογος αυτός διανέμεται στη βιβλιοθήκη.

 
[Αρχή][Συλλογές][Πληροφορίες][Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη][Ανακοινώσεις][Επικοινωνία]
   
2000 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή τηλ. 601 4206 e-mail: bibl@pi-schools.gr
Τελευταία Ενημέρωση 10/2000 Το site βρίσκεται υπο αναβάθμιση