ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

A

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΕΑΣ, Ph.D

Εκπαιδευτικός, αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

210-6014208

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΡΕΤΑΚΟΥ, Ph.D

Εκπαιδευτικός, αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

210-6014208

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 396 - Τ.Κ. 15 341 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Παρατηρητήριο Μετάβασης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αναπτύχθηκε το 1994 με πρωτοβουλία του κ. Σταμάτη Παλαιοκρασά (Συμβούλου και Αντιπροέδρου του ΠΙ), ο οποίος παρέμεινε στην ερευνητική ομάδα μέχρι και τη συνταξιοδότησή του (2004). Σήμερα ο κ. Σταμάτης Παλαιοκρασάς, με την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα, υποστηρίζει συμβουλευτικά τις δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου Μετάβασης.