ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

A

Στα παρακάτω sites υπάρχουν δημοσιεύσεις και πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση των νέων από το σχολείο στην αγορά εργασίας. Σε αρκετά από τα sites αυτά υπάρχουν "μηχανές αναζήτησης" (search engines) με τις οποίες, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά, μπορούμε να προσεγγίσουμε τα σχετικά θέματα. Ως τέτοιες λέξεις κλειδιά προτείνονται: transition – follow up survey – longitudinal survey - graduates – secondary education - labour market - dropouts
ΕΥΡΩΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΣΟΥΗΔΙΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Διάφοροι
οργανισμοί/projects
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΗΠΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ

ΚΑΝΑΔΑΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ