ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

A

Α. ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. 2η ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ, ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ),
Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου, Αθήνα 2008

2. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α΄ ΦΑΣΗ),
Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου, Αθήνα 2008.

3. 1η ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου, Αθήνα 2000

4. Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
Παναγιώτης Ρουσέας, Αθήνα 2000

5. GRADUATES IN THE LABOR MARKET: EVIDENCE AND CAREER EDUCATION POLICY ISSUES FOR GREECE ,   [ Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο "International Journal of Vocational Education and Training ", Vol. 10, No 1, pp. 53-63, 2002],
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου

6. UPPER SECONDARY CURRICULUM OPTIONS AND LABOR MARKET PERFORMANCE: EVIDENCE FROM A GRADUATES SURVEY IN GREECE,   [Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο "Journal of Vocational Education and Training ", Vol. 54, No 2, pp.295-304, 2002], 
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου

7. SCHOOL-TO-WORK TRANSITION PERFORMANCE OF 'MALE', 'FEMALE' AND 'NEUTRAL' VOCATIONAL STREAMS: A GENDER BALANCE SHEET FOR VOCATIONAL EDUCATION GRADUATES IN GREECE        [ Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο "Journal of Vocational Education and Training ", Vol. 55, No 2, pp.209-221, 2003 ],
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΕ,
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου , Αθήνα 2002


Β. Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. 4η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (ΓΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2003-04):
Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΤΕΕ) ,
Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου, Αθήνα 2008

2. 3η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (ΓΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2000-01)::
Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΤΕΕ),
Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου, Αθήνα 2006

3. 2η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (ΓΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1997-98):
ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ,
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου , Αθήνα 2001

4. 1η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (ΓΕΝΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1987-88, 1989-90, 1991-92):
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ,
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου , Αθήνα 1996

Tα παρακάτω άρθρα (5, 6, 7) βασίζονται σε δεδομένα από την Α΄ Έρευνα Μαθητικής Διαρροής.

5. Η ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
[Άρθρο που δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά Ευρωπαϊκού Συμποσίου για τη Σχολική Αποτυχία, ΑΘΗΝΑ 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου 1996, σσ. 68-76],
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου , Αθήνα 1997  

6. DESIGNING SPECIAL VOCATIONAL TRAINING COURSES FOR SCHOOL DROPOUTS: THE CASE OF GREECE ,
[Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο "International Journal of Vocational Education and Training, Vol 5, No 2, PP. 57-64,1997],
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου

7. GREEK LOWER SECONDARY DROPOUTS: RESULTS FROM A NATIONAL STUDY,
[Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο "Journal of the European Educational Research Association", Volume 3, Number 1, April 1997, pp12-18)],
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου.  


Γ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
Αθήνα 2008

2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ,
Χρήστος Ραγιαδάκος, Αθήνα 2008

3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ,
Χρήστος Ραγιαδάκος, Αθήνα 2008

4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
[Η μελέτη αυτή ανατέθηκε στο Παρατηρητήριο Μετάβασης από το CEDEFOP],

Βασιλεία Βρετάκου , Παναγιώτης Ρουσέας, Θεσσαλονίκη 2002


Δ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΙ "ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ)",
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Αθήνα 2008

2. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΙ "Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΤΕΕ)",
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Αθήνα 2007

3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΙ "ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ",
Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Αθήνα 2007