23/6/2024     rss
 Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας


  Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας


 
Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας
Βιβλίο Εκπαιδευτικού

      Εξώφυλλο
      Περιεχόμενα
      Βιβλίο

  Πρόλογος
  Εισαγωγή
  Μεθοδολογικές οδηγίες
   Στοχευμένες δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας
  Κεφάλαιο Ι: Προφορικός λόγος
  Κεφάλαιο ΙΙ: Ψυχοκινητικότητα
  Κεφάλαιο ΙΙΙ: Νοητικές Ικανότητες
  Κεφάλαιο ΙV: Συναισθηματική Οργάνωση
  Γενική βιβλιογραφία
  Παραρτήματα
  Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής
  Νόμος 3699/2008 : Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΑΕ)
  Διάγραμμα δομής εκπαιδευτικού συστήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)
  Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)
  Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α' και Β' Βαθμίδας (Ε.ΕΠΑ.Γ., Ε.ΕΠΑ.Λ., Ε.ΕΠΑ.Σ.)
  Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Σχεδίαση και ανάπτυξη: Γραφείο Πληροφορικής Π.Ι.
©2004- 2011, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Creative Commons Licence