Σελίδες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

… η αναπνοή μου θα θόλωνε το γυαλί και δε θα έβλεπα έξω
                            Φωταρά Φλώρα  (  Ε΄ )

…  θα πεινούσα και θα δίψαγα
              Χρύσα Καραμαρία  ( Ε΄ )

….  θα πάλευα για να βγω  ή θα έμεινα και θα ονειρευόμουνα

Καρμέλα Μπρίσκου  ( Δ΄ )

Σελίδες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35