ΝΕΑ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΕΠΙΣ
[Υπουργική Απόφαση 4225/18-6-2007]

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
[Υπουργική Απόφαση 4213/18-6-2007]

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΚΣΕ
[Υπουργική Απόφαση 4219/18-6-2007]

ΜΗΤΡΩΟ ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ
[Υπουργική Απόφαση 4220/18-6-2007]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

B' ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2η Περίοδος Πιστοποίησης Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Πράξης. Έναρξη 15 Ιουνίου 2007 [Εγκύκλιος]

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό ξεκινά η υλοποίηση και της δεύτερης φάσης της Πράξης, που αφορά στην πιστοποίηση των εκπαιδευτικών.

[Εγκύκλιος Πιστοποίησης]

[Παράρτημα Α' Οδηγός ενημέρωσης Εκπαιδευτικών]
[Παράρτημα Β' Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων]

[Ενημερωτικό σημείωμα προς τις Επιτροπές Επιμόρφωσης]
[Οδηγός χρήσης MIS για τις Επιτροπές Επιμόρφωσης]

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πιέστε εδώ για να ανοίξετε ή να "κατεβάσετε" το συμπιεσμένο αρχείο

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
(Υπουργική Απόφαση 6855/7-11-2006)

Πιέστε εδώ για να ανοίξετε ή να "κατεβάσετε" το συμπιεσμένο αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ( Κ.Σ.Ε. )

Η ανανέωση-συμπλήρωση του Μητρώου ΚΣΕ θα εγκριθεί με Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Μητρώο Κ.Σ.Ε. που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση» του Μέτρου 1.2. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» εξακολουθεί να ισχύει, με την προϋπόθεση της εκ νέου πιστοποίησης των συμμετεχόντων σε αυτό φορέων, από τις Επιτροπές Επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ. αριθμ. 1511/29-03-2006 εγκυκλίου του ΥπΕΠΘ και της παρούσας πρόσκλησης.
Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι η Ε.Υ.Ε/ Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. /Υπ.Ε.Π.Θ., η οποία στο πλαίσιο διεξαγωγής των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων ανακοινώνει το σχετικό προγραμματισμό διεξαγωγής. Η επιμόρφωση θα στοχεύει στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων στη χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση.

Οι φορείς που θα δηλώσουν ενδιαφέρον και θα ενταχθούν στο μητρώο Κ.Σ.Ε. της πράξης, θα έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς των ελληνικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, που πρόκειται να οργανωθούν σε εθνική κλίμακα.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει της παρούσας είναι οι υποψήφιοι φορείς να λειτουργούν ως ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Π.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., στα οποία λειτουργούν τμήματα Πληροφορικής, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά Κ.Ε.Κ. πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εργασίας στον τομέα της Πληροφορικής, Επιστημονικές Ενώσεις, Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης.

Υπουργική απόφαση και συνοδευτικά έγγγραφα:
[Αρχείο zip που περιέχει αρχεία Word (1,4 MB)]
[Αρχείο zip που περιέχει αρχεία pdf (2 MB)]
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 1-12-2006

[Αρχή σελίδας]

 

ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Κ.Σ.Ε. 1ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Από τα Μητρώο πιστοποιημένων ΚΣΕ της πράξης του μέτρου 1.2 του Ε.Π. της ΚτΠ, η παρακάτω Υπουργική Απόφαση εγκρίνει τα ΚΣΕ που φαίνονται στο παράρτημα της για να υλοποιήσουν την πρώτη περίοδο Επιμόρφωσης της παρούσας πράξης του ΕΠΕΑΕΚ.

[Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Μητρώου ΚΣΕ]
[Παράρτημα (Πίνακας Μητρώου)]

[Αρχή σελίδας]

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α' ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Με την υπ’ αριθμ.1512/29-03-2006 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ/ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. έχει καθορισθεί η έναρξη του έργου της «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση».
Στόχος του έργου αυτού είναι η επιμόρφωση και πιστοποίηση 35.000 εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια και υλοποιείται με πόρους του «2ου Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» ως συνέχεια του προηγούμενου αντίστοιχου έργου που υλοποίησε το ΥπΕΠΘ, το οποίο όμως υλοποιήθηκε με πόρους του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας».

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το χρονοδιάγραμμα για την πρώτη περίοδο επιμόρφωσης έχει ως εξής:

Έναρξη Προετοιμασίας 30/3/2006
Πιστοποίηση Αιθουσών 12/4/2006
Υποβολή Προγραμμάτων 17/4/2006
Έγκριση Προγραμμάτων 19/4/2006
Αιτήσεις Εκπαιδευτικών 6/5/2006
Κλήρωση 7/5/2006
Εγγραφές Επιτυχόντων 12/5/2006
Εγγραφές Επιλαχόντων 14/5/2006
Λήξη Προετοιμασίας 14/5/2006
Έναρξη Μαθημάτων 15/5/2006
Λήξη Μαθημάτων 30/7/2006

 

Υλικό Ενημέρωσης

Γενικές Οδηγίες

Υπουργική Απόφαση έγκρισης μητρώου επιμορφωτών Υ.Α. 1468/28-3-2006

Πλήρες αρχείο επιμορφωτών, όπως εγκρίθηκε με την παραπάνω Υ.Α. (Συμπιεσμένο αρχείο xls, 212 KB)

[Αρχή σελίδας]