Αρχική Σελίδα
 
   

 

 

ΝΕΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

10η περίοδος πιστοποίησης
Από 12-05-2008 έως 15-07-2008

[Πλήρες κείμενο εγκυκλίου]

 

Εκδηλώσεις με τίτλο:Επιμορφωση Εκπαιδευτικών στίς Νέες Τεχνολογίες

Ημερίδα στη Λάρισα [03/04/08]

Ημερίδα στην Κομοτηνή [20/06/08]

Ημερίδα στην Πάτρα [27/06/08]

Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη [04/09/2008]

Ημερίδα στη Αθήνα [13/10/2008]

 

Ανασυγκρότηση Επιτροπών Επιμόρφωσης
(Υπουργική Απόφαση)

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών για την Πιστοποίηση

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Α' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
1-2-2005 έως 31-3-2005

Β' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
1-4-2005 έως 31-5-2005

Γ' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
1-6-2005 έως 31-7-2005

Δ' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
1-11-2005 έως 18-12-2005

Ε' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
3 -3-2006 έως 16-4-2006

ΣΤ' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
22 -5-2006 έως 16-7-2006

Z' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
22-9-2006 έως 15-11-2006
(Παράταση από 27-1-2007 έως 31-3-2007)

Η' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
1-6-2007 έως 15-7-2007

Θ' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
Άπο 15-2-2008 έως 18-4-2008

Ι' Περίοδος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών:
Άπο 12-05-2008 έως 15-07-2008

Πιέστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Δ' ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Η Δ' Επιμορφωτική Περίοδος θα υλοποιηθεί από 9-5-2005 μέχρι 30-6-2005.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες να απευθύνεστε στην Επιτροπή Επιμόρφωσης της περιοχής που θέλετε να επιμορφωθείτε.

Εγκύκλιος Επιμόρφωσης

Πιέστε εδώ για να δείτε την κατάσταση επικοινωνίας με τις Επιτροπές Επιμόρφωσης

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ θα συνεχιστούν τα Προγράμματα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Προβλέπεται η Επιμόρφωση άλλων 35000 Εκπαιδευτικών. Για τις ανάγκες του νέου έργου συγκροτούνται νέες Επιτροπές Επιμόρφωσης και ανανεώνονται τα Μητρώα Επιμορφωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες πίεστε εδώ γαι να μεταβείτε στη σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανακοίνωση για τους Επιμορφωτές με καταληκτική ημερομηνία 6-6-2005. Όσοι από τους υποψήφιους Επιμορφωτές περιλαμβάνονται στον πίνακα Α και είναι μόνιμα διορισμένοι στους κλάδους ΠΕ 19 και ΠΕ 20 να προσκομίσουν ή να αποστείλουν μόνο μια επικυρωμένη απόφαση διορισμού τους στην οποία να αναγράφεται το Φ.Ε.Κ. διορισμού, χωρίς άλλα δικαιολογητικά.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΘΕΙ Η 15η - 6 - 2005

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για Ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ), ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ CD KAI ΤΗ ΔIANOMH ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ