Γενικές Πληροφορίες για τους Επιμορφούμενους
Διδακτικό υλικό για την ενότητα  Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Σύνδεσμοι (Links) σχετικοί με το έργο
Νέες Πληροφορίες  στη Σελίδα
Επικοινωνία με την ομάδα έργου
English version Version francaise
 

Τελευταία Ενημέρωση:
5 /2/2004

   
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   

Πληροφορίες παρέχονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είτε τηλεφωνικά (καθημερινά, εργάσιμες ημέρες, 9.30-13.00) είτε μέσω email για θέματα που αφορούν:

 

Επιτροπές Επιμόρφωσης
Αγγελική Αλμπανοπούλου
Βασιλική Γεωργακοπούλου
Κώστας Ζαμάνης
Ηλίας Σκαλτσάς
Αναστασία Φραγκοπούλου
Τηλ. 010-6018194
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης

Άνθιμος Χαλκίδης

Τηλ. 010 - 60.18.191
Eπιμορφωτές
Αγγελική Αγγελοπούλου
Τηλ. 010 - 60.18.191

Επιμορφούμενους - Διοικητικά θέματα

Οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να απευθύνονται αρχικά στην Επιτροπή Επιμόρφωσης στην οποία υπάγεται το πρόγραμμα που παρακολουθούν. Μόνο σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος μπορούν να απευθύνονται στο Π.Ι.
Αγγελική Αγγελοπούλου
Τηλ. 010 - 60.18.191
Επιμορφούμενους - Εκπαιδευτικά θέματα

Στα πλαίσια του Help Desk υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας των επιμορφούμενων με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την απάντηση εκπαιδευτικών ερωτήσεων που αφορούν στην ύλη της επιμόρφωσης. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να στείλετε email πατώντας εδώ αναφέροντας πριν το ερώτημα σας τα παρακάτω στοιχεία:

1. Ονοματεπώνυμο
2. Ειδικότητα
3. Οργανική θέση
4. ΚΣΕ στο οποίο παρακολουθείτε το πρόγραμμα
5. Κωδικό προγράμματος ή ημέρες και ώρες που πργαματοποιείται

Το ερώτημα σας πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια της ύλης την οποία παρακολουθείτε.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τεχνικούς λόγους το email ktp@pi-schools.gr δεν είναι πλέον σε λειτουργία. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε μηνύματα σε αυτό το λογαριασμό
 
     
Ευρωπαική Επιτροπή Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ερευνητικό Ακαδημαικό Ινστιτούτο  Τεχνολογίας Υπολογιστών Ελληνική Δημοκρατία