Γενικές Πληροφορίες για τους Επιμορφούμενους
Διδακτικό υλικό για την ενότητα  Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Σύνδεσμοι (Links) σχετικοί με το έργο
Νέες Πληροφορίες  στη Σελίδα
Επικοινωνία με την ομάδα έργου
English version Version francaise
 

Τελευταία Ενημέρωση:
5 /2/2004

   

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

   

Στην επόμενη επιμορφωτική περίοδο όλες οι διαδικασίες προετοιμασίας για την υλοποίηση των νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων (πιστοποίηση αιθουσών, υποβολή και έγκριση προγραμμάτων, υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών, κλήρωση, εγγραφές επιτυχόντων και επιλαχόντων) θα γίνουν υποχρεωτικά με την αξιοποίηση του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS). Χρήζουν ενημέρωσης οι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή οι Σχολικές Μονάδες και τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ). Προκειμένου η ενημέρωση αυτή να είναι ομοιόμορφη από όλες τις Επιτροπές Επιμόρφωσης, διατίθενται Παρουσιάσεις (PowerPoint) και υποστηρικτικό υλικό για τα ενημερωτικά σεμινάρια που θα διεξαχθούν απευθυνόμενα σε

  • α) Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και
  • β) Υπευθύνους ΚΣΕ και Συντονιστές Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.

 

 

 

 


 
     
Ευρωπαική Επιτροπή Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ερευνητικό Ακαδημαικό Ινστιτούτο  Τεχνολογίας Υπολογιστών Ελληνική Δημοκρατία