Γενικές Πληροφορίες για τους Επιμορφούμενους
Διδακτικό υλικό για την ενότητα  Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Σύνδεσμοι (Links) σχετικοί με το έργο
Νέες Πληροφορίες  στη Σελίδα
Επικοινωνία με την ομάδα έργου
English version Version francaise
 

Τελευταία Ενημέρωση:
5 /2/2004

   
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
   

Η Α’ περίοδος εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης, θα διεξαχθεί από 1/2/2004 έως 30/7/2004 και οι επόμενες περίοδοι θα ορίζονται με αντίστοιχη Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥπΕΠΘ

1. Υπουργική Απόφαση

2. Εγκύκλιος

3. Παράρτημα Α Οδηγός Eνημέρωσης Εκπαιδευτικών

4. Παράρτημα Β Οδηγίες Υποστήριξης (Help File) για το περιβάλλον ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων


 
     
Ευρωπαική Επιτροπή Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ερευνητικό Ακαδημαικό Ινστιτούτο  Τεχνολογίας Υπολογιστών Ελληνική Δημοκρατία