Γενικές Πληροφορίες για τους Επιμορφούμενους
Διδακτικό υλικό για την ενότητα  Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Σύνδεσμοι (Links) σχετικοί με το έργο
Νέες Πληροφορίες  στη Σελίδα
Επικοινωνία με την ομάδα έργου
English version Version francaise
 

Τελευταία Ενημέρωση:
5 /2/2004

   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
   

Από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει παραχθεί ένα CD με θέμα το Εκπαιδευτικό Λογισμικό για χρήση στο τελευταίο εξάωρο της Επιμόρφωσης, και βρίσκεται στη διαδικασία της αποστολής στα ΚΣΕ.
Στην σελίδα αυτή θα βρείτε όλο το υλικό όπως αυτό βρίσκεται στο cd σε μορφή zip. Το αρχείο είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε μέγεθος (378 ΜΒ) και επομένως μπορείτε να το ανακτήσετε μόνο στην περίπτωση που διαθέτετε γρήγορη γραμμή. Σε αντίθετη περίπτωση το ίδιο υλικό βρίσκεται διαιρεμένο ανά γνωστικό αντικείμενο. Για κάθε τέτοιο αντικείμενο υπάρχουν τα εξής αρχεία:

  1. Γενικά κείμενα και παρουσιάσεις (αρχεία Word, pdf, powerpoint)
  2. Πολυμεσική Παρουσίαση. Πρόκειται για αρχείο zip που όταν αποσυμπιεστεί περιέχει μια παρουσίαση του υλικού με video και αφήγηση.
  3. Το λογισμικό (σε πλήρη ή demo μορφή του) - εφόσον πρόκειται για τίτλο που εκδίδεται σε μορφή cd - ή η διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία είναι διαθέσιμο - εφόσον πρόκειται για διαδικτυακή εφαρμογή.
  4. Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το συγκεκριμένο λογισμικό (αρχεία Word).

 

Επειδή το αρχείο είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε μέγεθος προτείνεται η ανάκτησή του μόνο στην περίπτωση γρήγορης γραμμής
Αλλιώς ανατρέξτε παρακάτω στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν

 

 

Ιστορία
"ΘΕΟΔΩΡΟΣ"

 

 

Ελληνική
Γλώσσα

"ΓΛΩΣΣΑ Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
"

 

 

 

 

 

 

 
     
Ευρωπαική Επιτροπή Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ερευνητικό Ακαδημαικό Ινστιτούτο  Τεχνολογίας Υπολογιστών Ελληνική Δημοκρατία