Γενικές Πληροφορίες για τους Επιμορφούμενους
Διδακτικό υλικό για την ενότητα  Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Σύνδεσμοι (Links) σχετικοί με το έργο
Νέες Πληροφορίες  στη Σελίδα
Επικοινωνία με την ομάδα έργου
English version Version francaise
 

Τελευταία Ενημέρωση:
5 /2/2004Κατασκευή Ιστοσελίδας:
Γιώργος Μάνθος
AAAA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
1: “Παιδεία & Πολιτισμός”
Μέτρο 1.2: «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»
Τίτλος Έργου:
«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤEXNOΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
Το Εργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (ΕΚΤ)

AAAA

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η Α’ περίοδος εφαρμογής των διαδικασιών πιστοποίησης, θα διεξαχθεί από 1/2/2004 έως 30/7/2004 και οι επόμενες περίοδοι θα ορίζονται με αντίστοιχη Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥπΕΠΘ

1. Υπουργική Απόφαση

2. Εγκύκλιος

 

 
     
Ευρωπαική Επιτροπή Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ερευνητικό Ακαδημαικό Ινστιτούτο  Τεχνολογίας Υπολογιστών Ελληνική Δημοκρατία