ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κοινωνικο-οικονομικό

επίπεδο πατέρα

ΤΕΣ

ΤΕΛ

ΕΠΛ

ΓΕΛ

Επίπεδο εκπαίδευσης

       

Πανεπιστήμιο

0,9%

2,3%

3,6%

3,0%

Απολυτήριο Λυκείου

15,9%

19,5%

13,7%

25,2%

Μέχρι και απολυτήριο Γυμνασίου

83,2%

78,2%

72,7%

71,8%

Θέση στην εργασία

       

Δημόσιος υπάλληλος

6,4%

7,3%

7,1%

10,4%

Ιδιωτικός υπάλληλος

13,6%

10,6%

10,2%

10,0%

Αυτοαπασχολούμενος με υπαλλήλους

8,6%

7,6%

11,2%

9,2%

Αυτοαπασχολούμενος χωρίς υπαλλήλους

31,3%

33,4%

25,9%

31,3%

Συνταξιούχος

25,1%

25,2%

27,3%

23,6%

 

 

Πηγή: Έρευνα Αποφοίτων, (1998) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας


Back