ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

(εγκατάσταση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας)

Η έρευνα αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη μονάδας Παρατηρητηρίου των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας" της Ενέργειας "Επαγγελματικός Προσανατολισμός" Β' ΚΠΣ του ΕΠΕΑΕΚ

hr2

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΣ Υπεύθυνος Εργου - Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΕΑΣ Αναπληρωτής Υπεύθυνος - Εκπαιδευτικός, αποσπασμένος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΡΕΤΑΚΟΥ Εκπαιδευτικός, αποσπασμένη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΜΑΣ Ερευνητής ΚΕΠΕ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ερευνητής ΚΕΠΕ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σχολικός Σύμβουλος

 

ΑΘΗΝΑ 2000

 

1. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

- Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο.............................TEL.ZIP

- Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές.........................TES.ZIP

- Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ)........................EPL.ZIP

- Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ)............................................GEL.ZIP

 

3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ