ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
(9 ΠΕΡΙΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ),
ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

Εργασιακή κατάσταση

ΤΕΣ

ΤΕΛ

ΕΠΛ

ΓΕΛ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Απασχολούμενοι

95%

 

95%

58%

92%

61%

94%

66%

Απασχολούμενοι στην ειδικότητα

(33%)

 

(18%)

(11%)

(14%)

(14%)

   

Άνεργοι

4%

 

5%

18%

6%

16%

6%

14%

Άλλο (Οικιακά, εκπαιδευόμενοι, στρατιωτική θητεία κτλ)

1%

 

1%

23%

2%

23%

1%

20%

 

 

Πηγή: Έρευνα Αποφοίτων, (1998) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας

 


Back