ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ - ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΤΙΜΗ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,
ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

Φύλο

ΤΕΣ

ΤΕΛ

ΕΠΛ

ΓΕΛ

Άνδρες

190.000

200.000

200.000

200.000

Γυναίκες

 

150.000

150.000

160.000

ΣΥΝΟΛΟ

190.000

180.000

170.000

170.000

 

 

Πηγή: Έρευνα Αποφοίτων, (1998) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας

 

 

 

 


Back