ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ - ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΤΙΜΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 9 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,
ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέση στην εργασία

ΤΕΣ

ΤΕΛ

ΕΠΛ

ΓΕΛ

Μισθωτός στο δημόσιο

210.000

210.000

217.000

207.000

Μισθωτός σε ιδιωτική επιχείρηση

180.000

163.000

150.000

160.000

Ημερομίσθιος (μεροκάματο)

175.000

150.000

160.000

150.000

Αυτοαπασχολούμενος (χωρίς υπαλλήλους)

200.000

210.000

225.000

200.000

Αυτοαπασχολούμενος (με υπαλλήλους)

300.000

300.000

287.000

250.000

Εργαζόμενος στην οικογενειακή επιχείρηση

180.000

200.000

150.000

175.000

ΣΥΝΟΛΟ

190.000

180.000

170.000

170.000

 

 

Πηγή: Έρευνα Αποφοίτων, (1998) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας


Back