Χάρτης ιστοσελίδας▼ - - Home ▼  

 

Προκηρύξεις▲
Χάρτης ιστοσελίδας Προκηρύξεις

Ο δρόμος πρόσβασης που ξεκινά μετά το γυμνάσιο οδηγεί στην φοίτηση σε Επαγγελματικό Λύκειο {ΕΠΑ.Λ} όπου λειτουργεί ναυτικός και ναυτιλιακός κύκλος μαθημάτων .

Εδώ, εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, διδάσκονται και μαθήματα αμιγώς ναυτικά, όπως π.χ. Ναυτιλία, Ναυτική τέχνη, Ευστάθεια πλοίων κ.α. στον τομέα Πλοιάρχων, και Μηχανές πλοίου, Βοηθητικά Μηχανήματα κ.α., στον τομέα Μηχανικών.

 

Αρμόδια για την έκδοσή του ναυτικού φυλλαδίου είναι η Διεύθυνση Εργασίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας {ΥΕΝ} που βρίσκεται στον Πειραιά, στην οδό 2ας Μεραρχίας και η οποία μέσα σε τρεις ημέρες,  το παραδίδει στον δικαιούχο αφού  υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

1) Ακτινογραφία θώρακα από οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο.
2) Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α' από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
3) Δυο (2) φωτογραφίες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες όμοιες πρόσφατες.
4) Διπλότυπο είσπραξης 11 Ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.
5) Δελτίο Ταυτότητας.
6) Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.), που προσκομίζεται  σε 3 εργάσιμες ημέρες.
7) Αίτηση κανονικά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
8) Πιστοποιητικό Γεννήσεως με επικολλημένη φωτογραφία και καθαρά γραμμένο το Μητρώο Αρρένων.
9) Ποινικό Μητρώο Γενικής χρήσης.
10) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας και από τις δύο όψεις.
11) Απολυτήριο Γυμνασίου επικυρωμένο.
12) Τρεις (3) πρόσφατες όμοιες φωτογραφίες όχι από αυτόματο μηχάνημα.

 

Με τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απολυτήριο Λυκείου γενικού ή  επαγγελματικού) χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις, ακολουθόντας μόνο τη διαδικασία επιλογής βάσει των τελικών βαθμών του απολυτηρίου του.                               

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καταταγεί στο Λιμενικό Σώμα, σε θέσεις λιμενοφυλάκων και υπαξιωματικων ύστερα από προκήρυξη του ΥΕΝ, αποκλειστικά για αποφοίτους Ναυτικού τομέα των ΕΠΑΛ.  

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΕΚ

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα εγγραφής στα Ι.Ε.Κ στο Ναυτιλιακό και ν’ αποκτήσει την ειδικότητα Τεχνικός Ναυτιλιακών Εργασιών (υπάλληλος ναυτιλιακών εταιριών).

                            

 

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία και την παράδοση του Πολεμικού Ναυτικού και ιδρύθηκε το έτος 1887 στον Πόρο, με την ονομασία Κεντρικό Προγυμναστήριο. Από τότε λειτουργεί συνεχώς με διάφορες ονομασίες (Σχολή Ναυτοπαίδων - Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού).                Τώρα η ΣΜΥΝ λειτουργεί σε εγκαταστάσεις της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) στην περιοχή Σκαραμαγκά από την 17η Σεπτεμβρίου 1991 και είναι η μοναδική παραγωγική Σχολή Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.
Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού εισάγονται απόφοιτοι Λυκείου μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων αφού προηγουμένως έχουν περάσει επιτυχώς προκαταρκτικές εξετάσεις (Υγειονομικά - Αθλητικά - Ψυχοτεχνικά) ανάλογες των άλλων Στρατιωτικών Σχολών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους. Η φοίτηση είναι διάρκειας δύο (2) ετών και οι μαθητές διδάσκονται ΓΕΝΙΚΑ και ΕΙΔΙΚΑ μαθήματα ενώ παράλληλα τους παρέχεται η κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή καθώς και η τριβή με το θαλάσσιο στοιχείο. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στη Σχολή πραγματοποιούν Εκπαιδευτικά ταξίδια διήμερης ή τριήμερης διάρκειας μία φορά το μήνα, σε ελληνικά λιμάνια. Επίσης πραγματοποιείται ένας εκπαιδευτικός πλους που διαρκεί ένα μήνα περίπου, μία φορά το χρόνο, σε λιμάνια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
Οι εγκαταστάσεις της Σχολής διαθέτουν όλα τα μέσα για σωστή εκπαίδευση και πολιτισμένη διαμονή που κάνουν τη ζωή άνετη και ευχάριστη. Οι απόφοιτοι μετά από διετή φοίτηση ονομάζονται "ΚΕΛΕΥΣΤΕΣ" και τοποθετούνται στα πλοία και τις Υπηρεσίες του Π.Ν ανάλογα με την ειδικότητα τους. Οι Υπαξιωματικοί απόφοιτοι της Σχολής σταδιοδρομούν ως μόνιμα στελέχη του Π.Ν ιεραρχικά μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου και οικονομικά μέχρι του Αρχιπλοιάρχου.

     Περισσότερες πληροφορίες Επικοινωνία με τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού στο Τηλ: 5574 980 (Εσωτερικό1736 και 1741) Σκαραμαγκάς

                            

 


Στη Σχολή Δοκίμων, που  παρέχεται  κατάλληλη θεωρητική και πρακτική γνώση  και εκπαίδευση στη ναυτική, στρατιωτική και φυσική αγωγή, για την προετοιμασία Μάχιμων Αξιωματικών και Μηχανικών με τετραετή φοίτηση, πρέπει προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος να  έχει επιτύχει στις προκαταρτικές εξετάσεις {υγειονομική εξέταση, αθλητική και ψυχοτεχνική δοκιμασία}.
Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι τεταρτοετείς Ναυτικοί Δόκιμοι ονομάζονται Σημαιοφόροι και τοποθετούνται σε ένα από τα πλοία του Στόλου ξεκινώντας τη σταδιοδρομία τους ως Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού. 
Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό της:

 1. Παράγει και μεταδίδει τη γνώση στους σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία της ναυτικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.
 2. Αναπτύσσει τις ναυτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς του Π.Ν. με ναυτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
 3. Διοργανώνει από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διεξάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος του Π.Ν.

 

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων βρίσκεται στη διεύθυνση:
Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού / Χατζηκυριάκειο-Πειραιά, ΤΚ: 18 503, ΤΗΛ: 4512751 - 4537959.

                            

 

Πέραν των υπολοίπων επιλογών υπάρχουν  και άλλες επαγγελματικές δυνατότητες για ένα νέο με το εφόδιο της ναυτικής γνώσης και της ναυτικής εμπειρίας σήμερα. Και αυτές οι δυνατότητες, ανοίγονται  μπροστά του, εάν θελήσει να συνεχίσει τις σπουδές μετά από εξετάσεις, σε ορισμένες πανεπιστημιακές σχολές, όπως  της Νομικής, του Οικονομικού Πανεπιστημίου {πρώην ΑΣΟΕΕ}, του Πάντειου Πανεπιστημίου,  προκειμένου για αποφοίτους των ΑΕΝ Πλοιάρχων και, Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκειμένου για   απόφοιτους των ΑΕΝ Μηχανικών.

Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές :

α} Στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πειραιά, όπου λειτουργεί σχετικό πρόγραμμα  για τις εξής ειδικότητες:
-Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική.
-Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.
-Διεθνείς μεταφορές.
-Διοίκησης Ποιότητας της Ναυτιλίας.

     Περισσότερες πληροφορίες  στην Ιστοσελίδα  του Πανεπιστημίου Πειραιά, στη διεύθυνση: http://www.unipi.gr.

β} Στο τμήμα  του Πανεπιστημίου Αιγαίου  στη Χίο, όπου λειτουργεί επίσης  μεταπτυχιακό πρόγραμμα  με τα εξής μαθήματα:
- Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.
-Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα  και Δίκαιο.
- Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες.Διεθνής Οικονομική –Χρηματοοικονομική.

     Περισσότερες πληροφορίες  στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: http://www.stt.aegean.gr

γ} Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Τμήμα  Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος  όπου λειτουργεί Πρόγραμμα  μεταπτυχιακών σπουδών  στην Ωκεανογραφία.

     Πληροφορίες  στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: http://www.uoa.gr

 

δ}  Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όπου λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα  στον τομέα « Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη».

Πληροφορίες, στη Ιστοσελίδα του ΕΜΠ στη διεύθυνση: http://www.naval.ntua.gr

Στις  δυνατότητες αυτές  για περαιτέρω σπουδές  με βάση  το δίπλωμα των ΑΕΝ  θα πρέπει να προστεθεί και η επιλογή της σταδιοδρομίας του Πλοηγού.
Εδώ όμως χρειάζεται  δίπλωμα  Πλοιάρχου Α’ τάξεως  για τα κύρια λιμάνια της χώρας, όπως είναι ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα κλπ  και δίπλωμα Πλοιάρχου Β΄ τάξεως για δευτερεύοντα λιμάνια.

     Ο Πλοηγός, ο Πιλότος  όπως είναι ευρύτερα γνωστός, αναλαμβάνει την ευθύνη να οδηγήσει ένα πλοίο με ασφάλεια μέσα στο λιμάνι μέχρι να  δέσει στην προβλήτα ή αντίθετα, να το οδηγήσει στην έξοδο από το λιμάνι στην ανοικτή θάλασσα.

                            

 

Πέρα από την καθαυτό  ναυτική σταδιοδρομία  πάνω στα πλοία,  υπάρχει μια ακόμη εναλλακτική λύση για όσους επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν στα επαγγέλματα της θάλασσας με το μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και ευκαιριών, όπως είναι το επάγγελμα του ναυπηγού.

Πως μπορείς να γίνεις Ναυπηγός

     Για να γίνεις ναυπηγός πρέπει να συμμετέχεις στις Πανελλήνιες εξετάσεις, δηλώνοντας στο μηχανογραφικό σου ή το τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ή στο τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Επαγγελματικές προοπτικές

 1. Σε ανεξάρτητο ναυπηγικό γραφείο.
 2. Σε Ναυτιλιακές εταιρείες (στο τεχνικό τμήμα είτε ως προϊστάμενος είτε ως τεχνικός ).
 3. Σε Νηογνώμονες ( επιθεωρητής –εμπειρογνώμονας ).
 4. Στο Υ.Ε.Ν. ( Λιμενικό Σώμα μετά από διαγωνισμό, κυρίως στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων ).
 5. Σε Ναυπηγεία (σχεδιαστής και επιβλέπων κατασκευών και επισκευών). Μία σύντομη γνωριμία μαζί τους, όσον αφορά την διαδικασία ναυπήγησης ενός πλοίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα  στάδια:

 

  1. Το ναυπηγείο υποβάλει τα κατασκευαστικά σχέδια στον πλοιοκτήτη και στο νηογνώμονα που θα το παρακολουθεί και θα εκδίδει τα πιστοποιητικά του.
  2. Τα ναυπηγικά σχέδια επιστρέφονται στο ναυπηγείο με τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια ή και διορθώσεις που επιθυμούν ο πλοιοκτήτης και ο νηογνώμονας.
  3. Αρχίζει η κοπή των ελασμάτων μετά από κατάλληλη επεξεργασία (αμμοβολή, προστατευτικός χρωματισμός κλπ. ).
  4. Γίνεται η συναρμολόγηση των διαφόρων κομματιών του πλοίου (Blocks).
  5. Με την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης αρκετών βασικών κομματιών, γίνεται η τοποθέτησή τους στη δεξαμενή ναυπήγησης (μόνιμη ή πλωτή), πάνω σε στηρίγματα (σκαριά). Εκεί τα κομμάτια συγκολλούνται και σιγά – σιγά το πλοίο παίρνει την τελική του μορφή. Τοποθετούνται επίσης η μηχανή, τα συστήματα πρόωσης, το πηδάλιο, χώροι ενδιαίτησης κλπ ).
  6. Με την ολοκλήρωση των συγκολλήσεων και της ανάλογης βαφής γίνεται η καθέλκυση και ακολουθεί η τελική τοποθέτηση επιμέρους μηχανημάτων και η ολοκλήρωση εσωτερικων/ εξωτερικων χώρων (outfitting).
  7. Τέλος ακολουθούν οι επίσημες δοκιμές του πλοίου (Official sea trials).

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ναυπήγησης του πλοίου, εργάζονται σε αυτό, εξειδικευμένα συνεργεία όπως : αμμοβολιστές, οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές ,βαφείς κλπ .

                            

 

Ακολουθώντας το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων, ένας νέος μπορεί να επιδιώξει την εισαγωγή του σε Α.Ε.Ι. που έχουν Ναυτιλιακά τμήματα, όπως:

1) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)     
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
http://www.stt.aegean.gr/poststudiesclasses.asp

2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
http://www.unp.gr/akad_tmhm/akad_tmhm.html

Ακόμα έχει και τη δυνατότητα, μετά την αποφοίτησή  από την Α.Ε.Ν., να συμμετέχει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα, στα Πανεπιστήμια:

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά,  στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Ναυτιλία με τις παρακάτω ειδικότητες:

Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική
Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Διεθνείς Μεταφορές
Διοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία.

Για περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πειραιά στη Διεύθυνση:
http://www.unipi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)

Λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης που περιλαμβάνει τις παρακάτω τέσσερις θεματικές ενότητες:

 1. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 2. Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα, και Δίκαιο
 3. Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες τεχνολογίες
 4. Διεθνής Οικονομική-Χρηματοοικονομική

Για περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Διεύθυνση: http://www.stt.aegean.gr

Είτε στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, που τα πανεπιστήμια της, όσον αφορά το Ναυτιλιακό τμήμα και τις εξειδικεύσεις του ( Ναυτασφαλίσεις, Ναυλαγορές, Ναυτιλιακό δίκαιο κλπ. ), θεωρούνται από τα καλύτερα στο είδος τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να απευθυνθείς στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Συμβουλίου:   www.britishcouncil.org/greece.htm

                            

 

Υπάρχει η δυνατότητα με συμμετοχή στις ειδικές Πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή μόνο σε ΑΤΕΙ ή ΑΕΝ, συγκεντρώνοντας και τα απαιτούμενα μόρια, με ένα μάθημα γενικής παιδείας (Μαθηματικά) και δύο μαθήματα ειδικότητας. Για τους Πλοίαρχους Ναυσιπλοΐα και Μεταφορά φορτίων, για τους Μηχανικούς Μηχανές πλοίου και Βοηθητικά μηχανήματα.


Στις σχολές προτίμησης που μπορεί ο ενδιαφερόμενος να δηλώσει στο ειδικό μηχανογραφικό δελτίο, εκτός από τις ΑΕΝ και ορισμένα τμήματα ΑΤΕΙ, περιλαμβάνονται και όλες οι σχολές Υπαξιωματικών του στρατού καθώς και οι παραγωγικές σχολές της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Πατήστε εδώ για περισσότερες  πληροφορίες  για  τις  Ακαδημίες Ε.Ν (ΑΕΝ).

 

Με την αποφοίτηση από το Ναυτικό ΕΠΑ. Λ, εκτός από το απολυτήριο Λυκείου, ο ενδιαφερόμενος  παίρνει  και πτυχίο  ειδικότητας  επιπέδου του νόμου 2009/92. Αυτό το πτυχίο του δίνει τη δυνατότητα  να ταξιδέψει, αφού εφοδιασθεί με Ναυτικό Φυλλάδιο, ως Δόκιμος Πλοίαρχος ή Δόκιμος Μηχανικός σε εμπορικά πλοία αμέσως και μετά  από 36μηνη θαλάσσια υπηρεσία και εξετάσεις στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας  αποκτά το Δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ’ τάξεως που με τα σημερινά  δεδομένα δεν είναι προαγωγικό*. Με αυτό το δίπλωμα μπορεί να ναυτολογηθεί ως Ανθυποπλοίαρχος ή Γ΄ Μηχανικός σε εμπορικά πλοία κάθε τύπου και μεγέθους αλλά με προυποθέσεις και ως Υποπλοίαρχος σε φορτηγά πλοία μέχρι 2500 ο.χ., ή επιβατηγά μέχρι 1500 ο.χ. Επίσης μπορεί να ναυτολογηθεί  Πλοίαρχος – Κυβερνήτης σε φορτηγά πλοία μέχρι 1500 ο.χ. και επιβατηγά μέχρι 700 ο.χ.  Το αντίστοιχο ισχύει και για τους Μηχανικούς. 
Επίσης με το δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ τάξεως (μη προαγωγικό), μπορεί να εργασθεί ως κυβερνήτης σε ρυμουλκά, σκάφη ανεφοδιασμού πλοίων (λάντζες), υδροφόρες, πλωτούς γερανούς και βυθοκόρους (δράγες), πλοηγίδες και σε άλλα μικρότερα σκάφη αναψυχής (τουριστικά).

Το Ναυτικό Φυλλάδιο, ένα έγγραφο που στην ουσία είναι η επαγγελματική του ταυτότητα βάσει της οποία απογράφεται ως επαγγελματίας ναυτικός όποιου βαθμού και όποιας ειδικότητας.

*  Συζητείται από το ΥΕΝ η προοπτική, οι απόφοιτοι Ναυτικού ΕΠΑΛ να έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης μέχρι τον βαθμό Β΄ Πλοιάρχου και Β΄ Μηχανικού.

Με συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις που είναι κοινές για τα Γενικά Λύκεια και για τα ΕΠΑ.Λ μπορείς να δηλώσεις στο μηχανογραφικό δελτίο:

 1. Σχολές από το επιστημονικό πεδίο που έχεις επιλέξει, μεταξύ των οποίων  και οι ΑΕΝ.
 2. Ακαδημίες Εμορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Πατήσε εδώ για περισσότερες  πληροφορίες  για  τις  Ακαδημίες Ε.Ν.
 3. Το τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ή το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για σταδιοδρομία ναυπηγού. Πατήσε εδώ για περισσότερες  πληροφορίες..
 4. Ναυτιλιακά τμήματα Α.Ε.Ι. Πατήσε εδώ για περισσότερες  πληροφορίες.
 5. Τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) ή τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥΝ) του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.  Μπορείς να καταταγείς στο Πολεμικό Ναυτικό ως επαγγελματίας οπλίτης μετά από προκήρυξη που γίνεται κατά τακτά διαστήματα και να εξελιχθείς μέχρι το βαθμό του Αρχικελευστή.

 

ΑΤΤΙΚΗ

9 ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

2 ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ

 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

1 ΕΠΑΛ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΑ

ΑΧΑΪΑ

4 ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

ΧΙΟΣ

1 ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

1 ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

1 ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

1 ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

1 ΕΠΑΛ ΑΝΔΡΟΥ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

ΚΡΗΤΗ

1 ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΛΕΣΒΟΣ

1 ΕΠΑΛ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

1 ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ